Khách đường thảnh thơi

Bới Rác Tìm Hoa
Bới Rác Tìm Hoa

Sáng nay, ngày mồng 7 tết, mấy huynh đệ đang chấp tác thì thầy Viện chủ gọi chú thị giả và bảo pha cho thầy bình trà ngon, thầy có mấy vị khách đặc biệt. Thầy cũng gọi vài vị trong Tu viện ra tiếp khách cùng Thầy. Thoạt nghe, con nghĩ chắc là những vị khách ở ... tầm cao mà chúng con được Thầy gọi chỉ để làm thị giả. Sau khi

>>> Xem thêm
Back to top