Khách đường thảnh thơi

Truyền hình An Viên phỏng vấn Thầy Viện chủ về trang phục Phật giáo
Truyền hình An Viên phỏng vấn Thầy Viện chủ về trang phục Phật giáo

Sáng ngày 08/10/2016, Truyền hình An Viên đến Tu viện xin phỏng vấn Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn về trang phục tăng sĩ Phật giáo Việt Nam (PGVN).

>>> Xem thêm
Back to top