Khách đường thảnh thơi

Tóm tắt tiểu sử Đại sư Drupon Jorphel Rinpoche, Viện trưởng Trung tâm Thiền Quốc tế Lamayuru - Ladakh - India
Tóm tắt tiểu sử Đại sư Drupon Jorphel Rinpoche, Viện trưởng Trung tâm Thiền Quốc tế Lamayuru - Ladakh - India

Đại sư Drupon Jorphel Rinpoche sinh ngày mồng 1 tháng 2 năm 1938 trong một gia đình tên là Gongmapa, tại vùng thung lũng của miền đất Bodhkharbu. Thân phụ ngài là Sonam Tsephel và thân mẫu là Chosnyit Zangmo. Ngài là con út trong gia đình có bốn trai và một gái.

>>> Xem thêm
Back to top