Khách đường thảnh thơi

Ban Trị sự GHPGVN Q.12 họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm 2015 và lập Ban Kiểm Tăng
Ban Trị sự GHPGVN Q.12 họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm 2015 và lập Ban Kiểm Tăng

Vào lúc 15 giờ ngày 05/11/2015 tại Tu viện Khánh An, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.12 đã tổ chức cuộc họp để bàn kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và thành lập Ban Kiểm tăng. Cuộc họp đặt dưới sự Chủ trì của TT Thích Trí Chơn - Trưởng ban Trị sự

>>> Xem thêm
Back to top