Khách đường thảnh thơi

Gia Đình Giáo Sư Tiến Sĩ Krzysztof S. Odzinski Thăm Tu Viện
Gia Đình Giáo Sư Tiến Sĩ Krzysztof S. Odzinski Thăm Tu Viện

Ngày 20.4.2015 nhằm ngày 2.3, năm Ất Mùi, thầy Viện chủ Thich Trí Chơn tiếp giáo sư Tiến sĩ Krzysztof S. Odzinski đến thăm Tu viện Khánh An.

>>> Xem thêm
Back to top