Khách đường thảnh thơi

Về nghệ thuật kiến trúc chùa Việt Nam  và ý nghĩa việc thờ phụng
Về nghệ thuật kiến trúc chùa Việt Nam và ý nghĩa việc thờ phụng

Sáng ngày 26/10/2015 Truyền hình An Viên đã có buổi phỏng vấn Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn về các giá trị văn hoá, nghệ thuật, kiến trúc chùa Việt Nam và ý nghĩa việc thờ phụng Phật, Bồ tát

>>> Xem thêm
Back to top