Ngôi Thiền Trên Đất An

Ngôi Thiền Trên Đất An

02/09/2018 16:20

Khánh An tọa ở đất An 

Phú Đông bao thủa chứa chang tâm từ.
Xen trong nhịp sống vô tư,
Là nơi nương tựa bao người chí tâm.
Ơn người kiến tạo Trung tâm
Khánh An Thiền tập âm thầm dựng xây.
Miệt mài chẳng quản tháng ngày,
Trải thân hành đạo, tâm đầy từ bi.
Làm cho Phật Pháp uy nghi
Đào bồi đạo chúng nhu mì, vui tươi
Hòa đồng, độ lượng với người
Tự thân khắc kỷ, khiến người tiến tu.
Đời người như chiếc lá thu,
Sẽ phai,héo, úa, mau tu để về.
Khánh An Tu Viện ven quê,
Về nương, về học thoát mê, thoát phiền.
Thiện Đẳng

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top