Lầu ngắm Phật

Đừng để cảm xúc cầm lấy vô lăng!
Đừng để cảm xúc cầm lấy vô lăng!

Giao thông là huyết mạch của nền kinh tế quốc gia; là cầu nối để thiết lập những mối quan hệ giữa con người với nhau trong xã hội. Với sự phát triển và tư duy của con người thời hiện đại, giao thông đang được kiến tạo thành một mạng lưới đa dạng các loại hình, như giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không và đường hàng

>>> Xem thêm
Back to top