Lầu ngắm Phật

Chỉ đơn giản là bình yên và vui vẻ.
Chỉ đơn giản là bình yên và vui vẻ.

Bạn có biết chính những điều nho nhỏ xảy ra hàng ngày, chứ không phải một điều to lớn bất ngờ nào đó, khiến cho cuộc sống mỗi người trở nên đặc biệt.

>>> Xem thêm
Back to top