Lầu ngắm Phật

Không có thương yêu, thế giới này sẽ là địa ngục
Không có thương yêu, thế giới này sẽ là địa ngục

Mỗi người trong chúng ta đến với Đạo Phật đều có những nhân duyên khác nhau, nhưng có lẽ phần lớn là từ những đau khổ, những kiếp nạn.

>>> Xem thêm
Back to top