Lầu ngắm Phật

Như bông hoa kia
Như bông hoa kia

Có những người khổ đau trước nghịch cảnh, đôi mắt họ đã rơi xuống những giọt chua chát. Cũng có những người hạnh phúc trước niềm vui, đôi mắt họ cũng rơi xuống những giọt nghĩa tình. Giọt chua chát hay giọt nghĩa tình cùng là nước mắt. Nó chỉ khác là giọt này vui còn giọt kia thì buồn. Và, vui buồn chỉ xảy ra trong tâm thức

>>> Xem thêm
Back to top