Tin Pháp đường

Buổi thiền trà tổng kết một năm tu học
Buổi thiền trà tổng kết một năm tu học

Chiều ngày 13/1/2019, trong khuôn khổ khóa tu Sống Tỉnh Thức cuối năm, tại Pháp Đường Chánh Niệm đã diễn ra buổi thiền trà nhằm chia sẻ về những chặng đường một năm qua và cũng là buổi tổng kết hoạt động Phật sự của Tu Viện năm 2018.

>>> Xem thêm
Back to top