Tin Pháp đường

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thuyết trình về “Thở và Thiền”
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thuyết trình về “Thở và Thiền”

Thở là bản năng của con người và sinh vật. Chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn uống được mười ngày, nữa tháng nhưng không thể nhịn thở quá vài phút. Điều đó nói lên rằng hơi thở quan trọng hơn những việc ăn uống của cơ thể. Thở có phương pháp cũng là một cách để ngăn ngừa và trị bệnh tật.

>>> Xem thêm
Back to top