Tin Pháp đường

Pháp thoại chiều khóa tu Sống Tỉnh Thức  lần thứ 33
Pháp thoại chiều khóa tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 33

Chiều ngày 16/12/2018, trong khuôn khổ của Khoá tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 33, sau giờ thiền toạ, các hành giả đã có được buổi Pháp đàm để lắng nghe những lời dạy quý báu từ Thầy Viện chủ.

>>> Xem thêm
Back to top