Tin Pháp đường

Giờ Vấn Đáp Trong Khoá Tu “Sống Tỉnh Thức”.
Giờ Vấn Đáp Trong Khoá Tu “Sống Tỉnh Thức”.

Chiều 24/06/2018, trong giời pháp đàm khóa tu Sống Tỉnh Thức và Có Mặt Cho Nhau nhiều câu hỏi được đặt ra cho Thầy Viện chủ.

>>> Xem thêm
Back to top