Tin Pháp đường

Pháp Thoại “Rong Chơi Trong Cõi Trịnh” Trong Khoá Tu Sống Tỉnh Thức 29.
Pháp Thoại “Rong Chơi Trong Cõi Trịnh” Trong Khoá Tu Sống Tỉnh Thức 29.

Trong khuôn khổ khóa tu Sống tỉnh thức lần thứ 29 (19/08/2018), Thầy Viện chủ đã quang lâm pháp tòa – Pháp Đường Chánh Niệm để có thời pháp với chủ đề “Rong Chơi Trong Cõi Trịnh”.

>>> Xem thêm
Back to top