Tin Pháp đường

Khoá Tu “Sống Tỉnh Thức” Lần Thứ 24 Với Pháp Thoại “Tấm Visa của Đức Phật”
Khoá Tu “Sống Tỉnh Thức” Lần Thứ 24 Với Pháp Thoại “Tấm Visa của Đức Phật”

Sáng ngày 25/03/2018, tại Tu viện Khánh An, khóa tu Sống Tỉnh thức lần thư 24 được tổ chức với hơn 300 hành giả đăng kí tham dự.

>>> Xem thêm
Back to top