Tin Pháp đường

Pháp Thoại “Tâm Không Mong Cầu” Trong Khoá Tu Sống Tỉnh Thức 25
Pháp Thoại “Tâm Không Mong Cầu” Trong Khoá Tu Sống Tỉnh Thức 25

Sau giờ Thiền hành và ôn tụng Năm Giới Quí Báu như Thường lệ, Thầy Thích Minh Niệm, Pháp sư chủ giảng đã có gần 2 giờ đồng hồ chia sẻ pháp thoại tại giảng đường Pháp Đường Chánh Niệm.

>>> Xem thêm
Back to top