Tin Pháp đường

THỜI PHÁP ĐÊM SÁM HỐI
THỜI PHÁP ĐÊM SÁM HỐI

Đêm 30/05/Ất mùi nhằm ngày 15/07/2015, trong thời sám hối thông lệ tại Tu viện Khánh An, thầy Viện chủ đã có thời pháp đến với Phật tử với chủ đề "Chất liệu của sự sống". Thầy nhấn mạnh, chất liệu của sự sống là tình thương. Người trồng cây không có tình thương với cây thì cây không tươi tốt. Mẹ nuôi con không có chất liệu tình

>>> Xem thêm
Back to top