Tin Pháp đường

Thời Pháp đầu năm Bính Thân
Thời Pháp đầu năm Bính Thân

Tối ngày 14 tháng giêng năm Bính Thân nhằm ngày 21/02/2016, trong thời khoá sám hối đầu năm, sau khi lễ Tam Bảo, Thầy Viện chủ có bài thuyết giảng đầu năm Bính Thân. Đây là ngày trăng đầu của năm mới nên bà con Phật tử về khá đông. Cả Phật đường, Pháp đường ngồi kín chỗ. Bà con ngồi tiếp ngoài sân, cả hành lang và cả ngoài

>>> Xem thêm
Back to top