Tin Pháp đường

Một ngày hành đạo của Đại sư Drikung Kyabogon Chetsang Rinpoche tại Tu viện Khánh An
Một ngày hành đạo của Đại sư Drikung Kyabogon Chetsang Rinpoche tại Tu viện Khánh An

Duyên lành hội đủ, ngày 14/5/2017 (nhằm 18.04. Đinh Dậu), Tăng thân và Phật tử Tu viện Khánh An nhiệt thành chào đón Đại sư Drikung Kyabogon Chetsang Rinpoche cùng tăng đoàn quang lâm giao lưu Phật pháp giữa hai truyền thống Thiền tông và Kim Cang thừa, Pháp hội có hơn 300 Phật tử tham dự.

>>> Xem thêm
Back to top