Tin Phật đường

Lễ Thượng nguyên và Pháp thoại
Lễ Thượng nguyên và Pháp thoại "Triết lý về con gà"

Lễ Thượng Nguyên năm Đinh dậu, nhằm ngày 11/02/2017, đông đảo Phật tử đã tề tựu về Tu viện Khánh An để lễ Phật, nghe pháp, Qui y Tam Bảo và cầu một năm mới bình an.

>>> Xem thêm
Back to top