Tin Phật đường

Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội chứng minh Lễ Lạc thành - Tạ ơn Tam Bảo Tu viện Khánh An
Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội chứng minh Lễ Lạc thành - Tạ ơn Tam Bảo Tu viện Khánh An

Lễ Lạc thành - Tạ ơn Tâm Bảo Tu viện Khánh An ngày thứ nhất (30/10/2016 nhằm 30/09/ Bính thân) viên mãn với sự chứng minh và ban pháp thoại của Hoà thượng Thích Trí Quảng, Hoà thượng Thích Giác Toàn có lời chúc phúc qua bài thơ "Khánh mầu ngân diệu", Hoà thượng Thích Minh Thông kiết giới xướng tiêu tướng và Thượng tọa Thích Lệ

>>> Xem thêm
Back to top