Tin Phật đường

Phật sự lớn trong ngày đầu năm 2017
Phật sự lớn trong ngày đầu năm 2017

Ngày 01/01/2017, Đại Sư Drupon Sonam Jorphel Rinpoche – Viện trưởng Trung tâm thiền Quốc tế Lamayaru Ladakh đã quang lâm Tu viện Khánh An giảng pháp và cử hành nghi lễ cúng Puja Bạch Tản Cái Phật Mẫu cầu thiền môn hưng thịnh, quốc thái dân an.

>>> Xem thêm
Back to top