Tin Phật đường

Khoá tu Có Mặt Cho Nhau cuối năm Bính thân
Khoá tu Có Mặt Cho Nhau cuối năm Bính thân

Chiều ngày 07/01/2017, Tu viện Khánh An đã tổ chức khóa tu “Có Mặt Cho Nhau” cuối năm dành cho các bạn trẻ. Khóa tu này cũng trùng với khoá tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 11 sẽ bắt đầu từ ngày mai. Khoá tu đã nhận được nhiều sự chia sẻ xuất phát tự đáy lòng làm ai nấy bồi hồi xúc động.

>>> Xem thêm
Back to top