Tin Phật đường

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2560 - 2016 TẠI TU VIỆN KHÁNH AN
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2560 - 2016 TẠI TU VIỆN KHÁNH AN

Đúng 10 giờ ngày rằm tháng tư năm Bính thân, nhằm ngày 21/05/2016, đông đảo Phật tử đã câu hội trang nghiêm tại Phật đường Tỉnh Thức, 3 hồi chuông trống Bát nhã trổi lên, tiếng khánh dẫn thỉnh nhẹ điểm, đoàn chư Tăng đi đầu là Thầy Viện chủ, từ Tăng đường tiến lên Phật đường để cử hành nghi thức kính mừng Phật ra đời PL.2560 -

>>> Xem thêm
Back to top