Tin Phật đường

CÓ MẶT CHO NHAU - KHOÁ TU ĐẦU TIÊN DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ TẠI TU VIỆN
CÓ MẶT CHO NHAU - KHOÁ TU ĐẦU TIÊN DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ TẠI TU VIỆN

Ngày 11/11/2015, Tu viện Khánh An ra Thông báo về tổ chức Khoá tu CÓ MẶT CHO NHAU dành cho các bạn trẻ. Trong vòng 3 ngày đã có gần 150 bạn trẻ: sinh viên, học sinh, công nhân, doanh nhân trẻ.... đăng ký tham dự. Cho đến 16 giờ ngày 14/11/2015 thì đã có gần 120 bạn trẻ có mặt tại Tu viện. Một số bạn do ở xa nên sẽ đến khoá tu

>>> Xem thêm
Back to top