Phương danh Phật tử cúng dường tạo tượng Bồ tát Quán Thế Âm

Phương danh Phật tử cúng dường tạo tượng Bồ tát Quán Thế Âm

15/02/2018 19:46
STT Phương Danh Địa Chỉ Tịnh Tài
1 PT. Đức Bạch, Diệu Thiện USA 500 USD
2 PT. Diệu Liên Q.11 500.000 VNĐ
3 PT. Minh Nguyện Q.11 500.000 VNĐ
4 PT. Diệu Độ  Q.3 1.000.000 VNĐ
5 PT. Nguyễn Đăng Cường - Thiện Hạnh Q.12 500.000 VNĐ
6 PT. Liên Uyên - Nguyễn Hữu Lê Uyên Q.3 1.000.000 VNĐ
7 PT. Trần Khánh Phi   5.000.000 VNĐ
8 PT. Hạnh Khuê Tân Bình 10.000.000 VNĐ
9 PT. Lê Thị Cúc   300.000 VNĐ
10 Trung Tuyên   1.000.000 VNĐ
11 PT.An Như Phương   5.000.000 VNĐ
12 PT. Nguyễn Khánh Duy   1.000.000 VNĐ
13 PT. Nguyễn Thị Cát Anh   1.000.000 VNĐ
14 PT. Trần Thị Thanh Hồng   100.000 VNĐ
15 Chị em Phật tử Mina và Andy USA  200 USD
16 Ngô Thanh Tiên   200.000 VNĐ
17 Tô Hồng Cẩm Loan   1.100.000 VNĐ
18  PT. Hoàng Chi   1.000.000 VNĐ
19 PT. Trương Sĩ Giàu, Phạm Văn Ấn   2.000.000 VNĐ
20 PT. Trương Thị Thu Thuỷ   500.000 VNĐ
21 PT. Tường Khiêm   1.000.000 VNĐ
22. Một Phật tử không ghi tên   500.000 VNĐ
 23  Hoàng Trâm Anh    2.000.000 VNĐ
24 PT. Trần Huỳnh Thảo Trang, Tịnh Huệ, Tịnh Hoà   500.000 VNĐ
25 PT. Trần Quang Quí   50.000 VNĐ
26 PT. Huynh Tu Dung    4.000.000 VNĐ
27 PT. Nguyễn Thị Yến - Giác Diệu Thanh   50.000.000 VNĐ
28 PT. Đặng Quỳnh Anh   500.000 VNĐ
29 PT. Phạm Ngọc Văn Hiền   500.000 VNĐ
30  PT. Nguyễn Duy Phúc    5.000.000 VNĐ
31 PT. Lê Thị Cúc   300.000 VNĐ
32 PT. An Nhiên   1.000.000 VNĐ
33 Lục Kim Chi - An Mỹ   2.000.000 VNĐ
34 Đặng Bữu Kiếm   400.000 VNĐ
35 Nguyễn Thanh Nhàn - An Như Nguyện   2.000.000 VNĐ
36 Hi Trần Nhã Vân - An Thanh, Hi Trần Trí Lễ - Khánh Minh Nghĩa   20.000.000 VNĐ
37 Lăng Lệ Xuân - An Như   1.000.000 VNĐ
38 Đào Thị Thu Thuỷ - An Hương   1.000.000 VNĐ
39 PT. Huỳnh Thị Hồng Quế    1.000.000 VNĐ
40  PT. Lê Đăng Khoa   500.000 VNĐ
41 Mai Truong Quang   500.000 VNĐ
42  PT. Nguyễn Thị Lệ Vân - Giác Châu Ngọc   500.000 VNĐ
43 PT. Nguyễn Thị Kiều Minh   500.000 VNĐ
44 PT. Trần Minh Sang, Nguyễn Thị thuỳ Linh   20.000.000 VNĐ
45 PT. Hồ Hoài Trang - Liên Trang   5.000.000 VNĐ
46  PT. Trần Thị Kim Thảo - Liên Bảo    500.000 VNĐ
47 PT. Bích Giang   1.000.000 VNĐ
48 PT. Lê Trí Trỵ  Q.8 1.000.000 VNĐ
49 PT.Lê Thị Thanh Thuận - Quảng Hoà Q.8 1.000.000 VNĐ
50 PT. Phan Thu Thảo - Hoa Hiếu Q.8 2.000.000 VNĐ
51 PT. Lâm Tú Phương - Hướng Hải Q.8 1.000.000 VNĐ
52 PT. Lâm Kim Trí  Q.8 1.000.000 VNĐ
53 PT. Lâm Thuý Ngọc Cần Giuộc 100.000 VNĐ
54 PT. Lâm Thuý Nga Q.8 500.000 VNĐ
55 PT. Hương Nhung Q.8 500.000 VNĐ
56 PT. Phúc Uimala Q.8 1.000.000 VNĐ
57 PT. An Nga Q.8 900.000 VNĐ
58 Một Phật tử không ghi tên   5.000.000 VNĐ
59 Mai Thị Thuỳ Dương - An Huệ    1.000.000 VNĐ
60 PT. Diệu Sương Bình Dương 1.000.000 VNĐ
61 Sư cô Hạnh Thiện (Trần Kim Xuyến)   100 CAD
62 PT. Trần Thanh Phúc - Thiện Thành   100 CAD
63 PT. Nguyễn Kim Thuý - Hạnh Thuỷ   100 CAD
64 PT. Nguyễn Kim Minh - Hạnh Thanh   100 CAD
65 PT. Trần Thanh Thuý - Ngọc Xuân   100 CAD
66 PT. Trần Nguyễn Phương Nam - Thiện Tú   100 CAD
67 PT. Nguyễn Thị Lài - Huyền Lý Q.8 5.000.000 VNĐ
68 PT. Nguyễn Thị Nhiều - Huyền Phúc  Q.8 2.000.000 VNĐ
69 PT.  Hồ Thị Son - Diệu Hồng Australia 5.000.000 VNĐ
70 PT. Hoàng Thị Phụng - Liên Phụng   1.000.000 VNĐ
 71  Lê Bích Ngọc - Giác Hạnh Vũ    500.000 VNĐ
72 Võ Quang Nghiêm - Ngộ Vĩnh Hậu   300.000 VNĐ
73 Nguyễn Minh Thư - Tánh Cảm Nhận   200.000 VNĐ
74 Một Phật tử không ghi tên   200.000 VNĐ
75 Một Phật tử không ghi tên   300.000 VNĐ
76 Phạm Phan Sinh - Phạm Quốc Công   500.000 VNĐ
77 Nguyễn Hà Phương Uyên - An Bát   200.000 VNĐ
78 Nguyễn Ngọc Mai   100.000 VNĐ
79 PT. Nguyện Lệ Thu   1.000.000 VNĐ
80 PT. Nguyên Hương   5.000.000 VNĐ
81 PT. Giác Diệu Thơ   5.000.000 VNĐ
82 PT. Giác Phúc Hạnh   2.000.000 VNĐ
83 PT. Liên Song   500.000 VNĐ
84 PT. Sa Sa Nguyên Hà Nội 5.000.000 VNĐ
85 PT. Hà Huỳnh   1.000.000 VNĐ
86 PT. Trần Thị Thu Hà   1.000.000 VNĐ
87 PT. Lê Phương và bạn   1.500.000 VNĐ
88 PT. Nguyễn Thị Trường An   200.000 VNĐ
89 PT. Nguyễn Thị Thu Thuỷ   2.000.000 VNĐ
90 PT. Nguyễn Thị Ái Liên   1.000.000 VNĐ
91 PT. Phùng Thị Ngạn   5.000.000 VNĐ
92 PT. Phùng Chí Minh, Trần Thị Thìn   3.000.000 VNĐ
93 Các cháu Lâm, Như, Long   2.000.000 VNĐ
94 Các cháu Khang, Lân, Linh   3.000.000 VNĐ
95 PT. An Nghiêm   30.000.000 VNĐ
96 PT. An Lý  Long An  200.000 VNĐ
97 Ngô Lê Quỳnh Diễm Bình Thạnh 500.000 VNĐ
98 Ngô Lê Quỳnh Tiên Bình Thạnh 500.000 VNĐ
99 Đinh Hoàng Thông Bình Thạnh 500.000 VNĐ
100 Lê Thị Thu Trang Bình Thạnh 500.000 VNĐ
101 Tô Quốc Quyền Ngân Bình Thạnh 500.000 VNĐ
102 Nguyễn Thị Bạch Liên - Tân Phước Huấn Phú Nhuận 500.000 VNĐ
103 Lê Thị Ngọc Mỹ - Liên Mỹ   1.950.000 VNĐ
104 Nguyễn Trương Tấn Thuận - Chú Quảng Nghĩa  
105 Nguyễn Thị Minh - Liên Minh  
106 Nguyễn Văn Thắng - Pháp Thiện  
107 Bùi Mạnh  
108 Phan Thanh Phong - Minh Độ Tân Phú
109 Huỳnh Văn Mười  
110 Huỳnh Văn Oanh  
111 Huỳnh Văn Quang  
112 Huỳnh Văn Kiệt  
113 Phan Thị Hạnh  
114 Huỳnh Thị Mỹ Thang  
115 Huỳnh Thị Tuyết Mai  
116 Nguyễn Thị Hai - An Như   500.000 VNĐ
117 Nguyễn Thị Huyền Dung   1.200.000 VNĐ
118 Nguyễn Thị Năng   500.000 VNĐ
119 Phạm Văn Xuyến   1.000.000 VNĐ
120 Gia đình Phật tử Như Bảo Michigan- Mỹ 50 USD
121 Nguyễn Văn Tuấn Chung cư Ba Son - Gò Vấp 500.000 VNĐ
122 Một Phật tử không ghi tên   1.000.000 VNĐ
123 Một Phật tử không ghi tên   500.000 VNĐ
124 Một Phật tử không ghi tên   2.000.000 VNĐ
125 Trần Huỳnh Mai   2.300.000 VNĐ
126 Bùi Thị Vân Anh  
127 Nguyễn Thị Hương  
128 Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai  
129 Lê Ánh Loan  
130 Trần Thị Tiền  
131 Mai Văn Điền  
132 Nguyễn Mạnh Tuấn  
133 Võ Thành Lộc  
134 Võ Ngọc Thanh  
 135  Nguyễn Thị Kim Long    1.000.000 VNĐ
136 Dương Kim Lộc   1.000.000 VNĐ
137 Nguyễn Thị Xuân   1.000.000 VNĐ
138 Dương Thiên Kim   200.000 VNĐ
139 Nguyễn Thị Thu   1.000.000 VNĐ
140 Đặng Quang Vinh   400.000 VNĐ
141 Một Phật không ghi tên   1.000.000 VNĐ
142 Một Phật không ghi tên   100.000 VNĐ
143 Nguyễn Thị Thanh Thủy   300.000 VNĐ
144 Nguyễn Trọng Nhựt   100.000 VNĐ
145 Gia đình Cô Ba   1.000.000 VNĐ
146 Võ Thị Yến Nhi   210.000 VNĐ
147  Bùi Kim Khoái    500.000 VNĐ
148 Bùi Thị Kim Anh An Kim 500.000 VNĐ
149 PT. An Mỹ Effurt, Đức quốc 200 Euro
150 PT. Diệu Sơn, Vạn Hoa, Hà Effurt, Đức quốc 500 Euro
151 PT. Lê Thị Trúc Giang   500.000 VNĐ
152

PT. Hứa Hoàng Long

  1.000.000 VNĐ
153 PT. Hứa Hoàng Long   500.000 VNĐ
 154  PT. An Tịnh    500.000 VNĐ
155  PT. Diệu Khánh  Cheb, CH.Séc   50 EURO
156 PT. Hưng Hạnh Cheb, CH.Séc 100 EURO
157 PT. Từ Vân Cheb, CH.Séc 1000 KR
158 Chùa Giác Đạo Cheb, CH.Séc 500 EURO
 159  Mạc Tuê Tương    200.000 VNĐ
 160  Lương Pháp Thư    200.000 VNĐ
161 Mạc Pháp Hải   100.000 VNĐ
162 Mạc Huệ Nhi   100.000 VNĐ
163 Mạc Trí Lân   100.000 VNĐ
164 Lê Minh Hùng   100.000 VNĐ
165 Bùi Thị Yến Oanh   100.000 VNĐ
166 Lê Tường Vi   100.000 VNĐ
167 Lê Tấn Đạt   100.000 VNĐ
168 Tống Khải Minh - Huỳnh Lệ Yên   500.000 VNĐ
169 Châu Huệ Linh   100.000 VNĐ
170 Lý Ngọc Bình   50.000 VNĐ
171 Lý Thục Hàng   100.000 VNĐ
172 Quách Bỉ Lương   50.000 VNĐ
173 Thiệu Trấn Đường   200.000 VNĐ
174 Trần Huệ Khánh   200.000 VNĐ
175 Thiệu Bội Linh   100.000 VNĐ
176 Dương Tấn Muội   100.000 VNĐ
177 Trần Tố Liên   100.000 VNĐ
178 Dương Ái Tâm   100.000 VNĐ
179 Dương Huệ Hồng   100.000 VNĐ
180 Dương Huệ Phương   100.000 VNĐ
181 Dương Huệ Linh   100.000 VNĐ
182 Dương Quảng Điền   500.000 VNĐ
183 Bùi Đỗ Diệu Minh   500.000 VNĐ
184 Bùi Đỗ Diệu Dụng   100.000 VNĐ
185 Bùi Pháp Nam   100.000 VNĐ
186 Dương Pháp Huệ   100.000 VNĐ
187 Bùi Pháp Đức   100.000 VNĐ
188 Bùi Pháp Hào   100.000 VNĐ
189 Bùi Pháp Đạt   100.000 VNĐ
190 Chị Lâm Thuý Phùng   2.000.000 VNĐ
191 Chị Thuỵ Diễm    500.000 VNĐ
192 Bé Trần Minh Quân   1.000.000 VNĐ
193 Bé Trần Đông Quân   50.000 VNĐ
194 Bé Nguyễn Thiều Tuệ Mẫn   1.000.000 VNĐ
195 Thiều Bạch Mai   2.000.000 VNĐ
196 Đỗ Ngọc Hà   500.000 VNĐ
197 PT. Nghiêm Tĩnh  Praha 10, CH.Séc 300 Euro
198 PT. Như Thảo   500.000 VNĐ
199 Nguyễn Thị Nga   100.000 VNĐ
200 PT. An Tuệ Nhã - Diệu Trí Efurt, Đức quốc 500 Euro
201 Diana Thuỷ Tiên Efurt, Đức quốc 50 Euro
202 PT. Chùa Giác Đạo TP.Cheb, CH.Séc 500 Euro
203 PT. Hưng Hạnh CH.Séc 100 Euro
204 PT. Diệu Bạch - Trịnh Thị Hồng Vân CH. Séc 20 Euro
205 PT. Thiện Vân CH. Séc 20 Euro
206 PT. Khánh Quang Chùa Giác Minh, CH.Séc 200 USD
207 PT. Mạnh Huyền CH. Séc 50 Euro
208 PT. An Như Thọ  CH. Séc 2.000 KC
209 PT. Tâm Trung Tuệ CH. Séc 300 USD
210 PT. Khánh Đức Thông, An Đức Diệu  Đức quốc 100 USD
210 PT. An Trúc CH.Sec 300 USD
211 PT. Trần Nguyễn Quỳnh Trâm   1.000.000 VNĐ
 212  Nguyễn Thị Thanh Phước  Michigan, USA  200 USD
213 Nguyễn Thị Đào Bình Phước 1.000.000 VNĐ
214 Nguyễn Thị Hợi Bình Phước 1.000.000 VNĐ
215 Nguyễn Thị Hoa Bình Phước 1.000.000 VNĐ
216 Nguyễn Thị Hồng Loan Bình Phước 1.000.000 VNĐ
217 GĐ. Hồ Quang Minh   1.000.000 VNĐ
218 Bé Phạm Hồ Chiêu Quân   100.000 VNĐ
219 Nguyễn Phú Xuân   100.000 VNĐ
220 Hồ Quang Minh   100.000 VNĐ

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top