Phương danh Phật tử cúng dường tạo tượng Bồ tát Quán Thế Âm

Phương danh Phật tử cúng dường tạo tượng Bồ tát Quán Thế Âm

15/02/2018 19:46
STT Phương Danh Địa Chỉ Tịnh Tài
1 PT. Đức Bạch, Diệu Thiện USA 500 USD
2 PT. Diệu Liên Q.11 500.000 VNĐ
3 PT. Minh Nguyện Q.11 500.000 VNĐ
4 PT. Diệu Độ  Q.3 1.000.000 VNĐ
5 PT. Nguyễn Đăng Cường - Thiện Hạnh Q.12 500.000 VNĐ
6 PT. Liên Uyên - Nguyễn Hữu Lê Uyên Q.3 1.000.000 VNĐ
7 PT. Trần Khánh Phi   5.000.000 VNĐ
8 PT. Hạnh Khuê Tân Bình 10.000.000 VNĐ
9 PT. Lê Thị Cúc   300.000 VNĐ
10 Trung Tuyên   1.000.000 VNĐ
11 PT.An Như Phương   5.000.000 VNĐ
12 PT. Nguyễn Khánh Duy   1.000.000 VNĐ
13 PT. Nguyễn Thị Cát Anh   1.000.000 VNĐ
14 PT. Trần Thị Thanh Hồng   100.000 VNĐ
15 Chị em Phật tử Mina và Andy USA  200 USD
16 Ngô Thanh Tiên   200.000 VNĐ
17 Tô Hồng Cẩm Loan   1.100.000 VNĐ
18  PT. Hoàng Chi   1.000.000 VNĐ
19 PT. Trương Sĩ Giàu, Phạm Văn Ấn   2.000.000 VNĐ
20 PT. Trương Thị Thu Thuỷ   500.000 VNĐ
21 PT. Tường Khiêm   1.000.000 VNĐ
22. Một Phật tử không ghi tên   500.000 VNĐ
 23  Hoàng Trâm Anh    2.000.000 VNĐ
24 PT. Trần Huỳnh Thảo Trang, Tịnh Huệ, Tịnh Hoà   500.000 VNĐ
25 PT. Trần Quang Quí   50.000 VNĐ
26 PT. Huynh Tu Dung    4.000.000 VNĐ
27 PT. Nguyễn Thị Yến - Giác Diệu Thanh   50.000.000 VNĐ
28 PT. Đặng Quỳnh Anh   500.000 VNĐ
29 PT. Phạm Ngọc Văn Hiền   500.000 VNĐ
30  PT. Nguyễn Duy Phúc    5.000.000 VNĐ
31 PT. Lê Thị Cúc   300.000 VNĐ
32 PT. An Nhiên   1.000.000 VNĐ
33 Lục Kim Chi - An Mỹ   2.000.000 VNĐ
34 Đặng Bữu Kiếm   400.000 VNĐ
35 Nguyễn Thanh Nhàn - An Như Nguyện   2.000.000 VNĐ
36 Hi Trần Nhã Vân - An Thanh, Hi Trần Trí Lễ - Khánh Minh Nghĩa   20.000.000 VNĐ
37 Lăng Lệ Xuân - An Như   1.000.000 VNĐ
38 Đào Thị Thu Thuỷ - An Hương   1.000.000 VNĐ
39 PT. Huỳnh Thị Hồng Quế    1.000.000 VNĐ
40  PT. Lê Đăng Khoa   500.000 VNĐ
41 Mai Truong Quang   500.000 VNĐ
42  PT. Nguyễn Thị Lệ Vân - Giác Châu Ngọc   500.000 VNĐ
43 PT. Nguyễn Thị Kiều Minh   500.000 VNĐ
44 PT. Trần Minh Sang, Nguyễn Thị thuỳ Linh   20.000.000 VNĐ
45 PT. Hồ Hoài Trang - Liên Trang   5.000.000 VNĐ
46  PT. Trần Thị Kim Thảo - Liên Bảo    500.000 VNĐ
47 PT. Bích Giang   1.000.000 VNĐ
48 PT. Lê Trí Trỵ  Q.8 1.000.000 VNĐ
49 PT.Lê Thị Thanh Thuận - Quảng Hoà Q.8 1.000.000 VNĐ
50 PT. Phan Thu Thảo - Hoa Hiếu Q.8 2.000.000 VNĐ
51 PT. Lâm Tú Phương - Hướng Hải Q.8 1.000.000 VNĐ
52 PT. Lâm Kim Trí  Q.8 1.000.000 VNĐ
53 PT. Lâm Thuý Ngọc Cần Giuộc 100.000 VNĐ
54 PT. Lâm Thuý Nga Q.8 500.000 VNĐ
55 PT. Hương Nhung Q.8 500.000 VNĐ
56 PT. Phúc Uimala Q.8 1.000.000 VNĐ
57 PT. An Nga Q.8 900.000 VNĐ
58 Một Phật tử không ghi tên   5.000.000 VNĐ
59 Mai Thị Thuỳ Dương - An Huệ    1.000.000 VNĐ
60 PT. Diệu Sương Bình Dương 1.000.000 VNĐ
61 Sư cô Hạnh Thiện (Trần Kim Xuyến)   100 CAD
62 PT. Trần Thanh Phúc - Thiện Thành   100 CAD
63 PT. Nguyễn Kim Thuý - Hạnh Thuỷ   100 CAD
64 PT. Nguyễn Kim Minh - Hạnh Thanh   100 CAD
65 PT. Trần Thanh Thuý - Ngọc Xuân   100 CAD
66 PT. Trần Nguyễn Phương Nam - Thiện Tú   100 CAD
67 PT. Nguyễn Thị Lài - Huyền Lý Q.8 5.000.000 VNĐ
68 PT. Nguyễn Thị Nhiều - Huyền Phúc  Q.8 2.000.000 VNĐ
69 PT.  Hồ Thị Son - Diệu Hồng Australia 5.000.000 VNĐ
70 PT. Hoàng Thị Phụng - Liên Phụng   1.000.000 VNĐ
 71  Lê Bích Ngọc - Giác Hạnh Vũ    500.000 VNĐ
72 Võ Quang Nghiêm - Ngộ Vĩnh Hậu   300.000 VNĐ
73 Nguyễn Minh Thư - Tánh Cảm Nhận   200.000 VNĐ
74 Một Phật tử không ghi tên   200.000 VNĐ
75 Một Phật tử không ghi tên   300.000 VNĐ
76 Phạm Phan Sinh - Phạm Quốc Công   500.000 VNĐ
77 Nguyễn Hà Phương Uyên - An Bát   200.000 VNĐ
78 Nguyễn Ngọc Mai   100.000 VNĐ
79 PT. Nguyện Lệ Thu   1.000.000 VNĐ
80 PT. Nguyên Hương   5.000.000 VNĐ
81 PT. Giác Diệu Thơ   5.000.000 VNĐ
82 PT. Giác Phúc Hạnh   2.000.000 VNĐ
83 PT. Liên Song   500.000 VNĐ
84 PT. Sa Sa Nguyên Hà Nội 5.000.000 VNĐ
85 PT. Hà Huỳnh   1.000.000 VNĐ
86 PT. Trần Thị Thu Hà   1.000.000 VNĐ
87 PT. Lê Phương và bạn   1.500.000 VNĐ
88 PT. Nguyễn Thị Trường An   200.000 VNĐ
89 PT. Nguyễn Thị Thu Thuỷ   2.000.000 VNĐ
90 PT. Nguyễn Thị Ái Liên   1.000.000 VNĐ
91 PT. Phùng Thị Ngạn   5.000.000 VNĐ
92 PT. Phùng Chí Minh, Trần Thị Thìn   3.000.000 VNĐ
93 Các cháu Lâm, Như, Long   2.000.000 VNĐ
94 Các cháu Khang, Lân, Linh   3.000.000 VNĐ
95 PT. An Nghiêm   30.000.000 VNĐ
96 PT. An Lý  Long An  200.000 VNĐ
97 Ngô Lê Quỳnh Diễm Bình Thạnh 500.000 VNĐ
98 Ngô Lê Quỳnh Tiên Bình Thạnh 500.000 VNĐ
99 Đinh Hoàng Thông Bình Thạnh 500.000 VNĐ
100 Lê Thị Thu Trang Bình Thạnh 500.000 VNĐ
101 Tô Quốc Quyền Ngân Bình Thạnh 500.000 VNĐ
102 Nguyễn Thị Bạch Liên - Tân Phước Huấn Phú Nhuận 500.000 VNĐ
103 Lê Thị Ngọc Mỹ - Liên Mỹ   1.950.000 VNĐ
104 Nguyễn Trương Tấn Thuận - Chú Quảng Nghĩa  
105 Nguyễn Thị Minh - Liên Minh  
106 Nguyễn Văn Thắng - Pháp Thiện  
107 Bùi Mạnh  
108 Phan Thanh Phong - Minh Độ Tân Phú
109 Huỳnh Văn Mười  
110 Huỳnh Văn Oanh  
111 Huỳnh Văn Quang  
112 Huỳnh Văn Kiệt  
113 Phan Thị Hạnh  
114 Huỳnh Thị Mỹ Thang  
115 Huỳnh Thị Tuyết Mai  
116 Nguyễn Thị Hai - An Như   500.000 VNĐ
117 Nguyễn Thị Huyền Dung   1.200.000 VNĐ
118 Nguyễn Thị Năng   500.000 VNĐ
119 Phạm Văn Xuyến   1.000.000 VNĐ
120 Gia đình Phật tử Như Bảo Michigan- Mỹ 50 USD
121 Nguyễn Văn Tuấn Chung cư Ba Son - Gò Vấp 500.000 VNĐ
122 Một Phật tử không ghi tên   1.000.000 VNĐ
123 Một Phật tử không ghi tên   500.000 VNĐ
124 Một Phật tử không ghi tên   2.000.000 VNĐ
125 Trần Huỳnh Mai   2.300.000 VNĐ
126 Bùi Thị Vân Anh  
127 Nguyễn Thị Hương  
128 Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai  
129 Lê Ánh Loan  
130 Trần Thị Tiền  
131 Mai Văn Điền  
132 Nguyễn Mạnh Tuấn  
133 Võ Thành Lộc  
134 Võ Ngọc Thanh  
 135  Nguyễn Thị Kim Long    1.000.000 VNĐ
136 Dương Kim Lộc   1.000.000 VNĐ
137 Nguyễn Thị Xuân   1.000.000 VNĐ
138 Dương Thiên Kim   200.000 VNĐ
139 Nguyễn Thị Thu   1.000.000 VNĐ
140 Đặng Quang Vinh   400.000 VNĐ
141 Một Phật không ghi tên   1.000.000 VNĐ
142 Một Phật không ghi tên   100.000 VNĐ
143 Nguyễn Thị Thanh Thủy   300.000 VNĐ
144 Nguyễn Trọng Nhựt   100.000 VNĐ
145 Gia đình Cô Ba   1.000.000 VNĐ
146 Võ Thị Yến Nhi   210.000 VNĐ
147  Bùi Kim Khoái    500.000 VNĐ
148 Bùi Thị Kim Anh An Kim 500.000 VNĐ
149 PT. An Mỹ Effurt, Đức quốc 200 Euro
150 PT. Diệu Sơn, Vạn Hoa, Hà Effurt, Đức quốc 500 Euro
151 PT. Lê Thị Trúc Giang   500.000 VNĐ
152

PT. Hứa Hoàng Long

  1.000.000 VNĐ
153 PT. Hứa Hoàng Long   500.000 VNĐ
 154  PT. An Tịnh    500.000 VNĐ
155  PT. Diệu Khánh  Cheb, CH.Séc   50 EURO
156 PT. Hưng Hạnh Cheb, CH.Séc 100 EURO
157 PT. Từ Vân Cheb, CH.Séc 1000 KR
158 Chùa Giác Đạo Cheb, CH.Séc 500 EURO
 159  Mạc Tuê Tương    200.000 VNĐ
 160  Lương Pháp Thư    200.000 VNĐ
161 Mạc Pháp Hải   100.000 VNĐ
162 Mạc Huệ Nhi   100.000 VNĐ
163 Mạc Trí Lân   100.000 VNĐ
164 Lê Minh Hùng   100.000 VNĐ
165 Bùi Thị Yến Oanh   100.000 VNĐ
166 Lê Tường Vi   100.000 VNĐ
167 Lê Tấn Đạt   100.000 VNĐ
168 Tống Khải Minh - Huỳnh Lệ Yên   500.000 VNĐ
169 Châu Huệ Linh   100.000 VNĐ
170 Lý Ngọc Bình   50.000 VNĐ
171 Lý Thục Hàng   100.000 VNĐ
172 Quách Bỉ Lương   50.000 VNĐ
173 Thiệu Trấn Đường   200.000 VNĐ
174 Trần Huệ Khánh   200.000 VNĐ
175 Thiệu Bội Linh   100.000 VNĐ
176 Dương Tấn Muội   100.000 VNĐ
177 Trần Tố Liên   100.000 VNĐ
178 Dương Ái Tâm   100.000 VNĐ
179 Dương Huệ Hồng   100.000 VNĐ
180 Dương Huệ Phương   100.000 VNĐ
181 Dương Huệ Linh   100.000 VNĐ
182 Dương Quảng Điền   500.000 VNĐ
183 Bùi Đỗ Diệu Minh   500.000 VNĐ
184 Bùi Đỗ Diệu Dụng   100.000 VNĐ
185 Bùi Pháp Nam   100.000 VNĐ
186 Dương Pháp Huệ   100.000 VNĐ
187 Bùi Pháp Đức   100.000 VNĐ
188 Bùi Pháp Hào   100.000 VNĐ
189 Bùi Pháp Đạt   100.000 VNĐ
190 Chị Lâm Thuý Phùng   2.000.000 VNĐ
191 Chị Thuỵ Diễm    500.000 VNĐ
192 Bé Trần Minh Quân   1.000.000 VNĐ
193 Bé Trần Đông Quân   50.000 VNĐ
194 Bé Nguyễn Thiều Tuệ Mẫn   1.000.000 VNĐ
195 Thiều Bạch Mai   2.000.000 VNĐ
196 Đỗ Ngọc Hà   500.000 VNĐ
197 PT. Nghiêm Tĩnh  Praha 10, CH.Séc 300 Euro
198 PT. Như Thảo   500.000 VNĐ
199 Nguyễn Thị Nga   100.000 VNĐ
200 PT. An Tuệ Nhã - Diệu Trí Efurt, Đức quốc 500 Euro
201 Diana Thuỷ Tiên Efurt, Đức quốc 50 Euro
202 PT. Chùa Giác Đạo TP.Cheb, CH.Séc 500 Euro
203 PT. Hưng Hạnh CH.Séc 100 Euro
204 PT. Diệu Bạch - Trịnh Thị Hồng Vân CH. Séc 20 Euro
205 PT. Thiện Vân CH. Séc 20 Euro
206 PT. Khánh Quang Chùa Giác Minh, CH.Séc 200 USD
207 PT. Mạnh Huyền CH. Séc 50 Euro
208 PT. An Như Thọ  CH. Séc 2.000 KC
209 PT. Tâm Trung Tuệ CH. Séc 300 USD
210 PT. Khánh Đức Thông, An Đức Diệu  Đức quốc 100 USD
210 PT. An Trúc CH.Sec 300 USD
211 PT. Trần Nguyễn Quỳnh Trâm   1.000.000 VNĐ
 212  Nguyễn Thị Thanh Phước  Michigan, USA  200 USD
213 Nguyễn Thị Đào Bình Phước 1.000.000 VNĐ
214 Nguyễn Thị Hợi Bình Phước 1.000.000 VNĐ
215 Nguyễn Thị Hoa Bình Phước 1.000.000 VNĐ
216 Nguyễn Thị Hồng Loan Bình Phước 1.000.000 VNĐ
217 GĐ. Hồ Quang Minh   1.000.000 VNĐ
218 Bé Phạm Hồ Chiêu Quân   100.000 VNĐ
219 Nguyễn Phú Xuân   100.000 VNĐ
220 Hồ Quang Minh   100.000 VNĐ
221 Đặng Thị Liên - Như Hoàng Michigan, USA 300 USD
222 PT. La Tuyết Lệ Q.Gò Vấp 500.000 VNĐ
223 PT. Lư Thị Bảo Yến TP. Đà Lạt 200.000 VNĐ
224 PT. Diệu Tính  Q.1 300.000 VNĐ
225 PT. Chơn Thành Na Uy 1.000 USD
226 PT. Nguyên Hiếu Chùa Giác Minh, CH.Séc 2.000 Kc
227 Nguyễn Văn Hùng   2.000.000 VNĐ
228  PT. Ngô Vưing Bảo - Giác Diệu Trâm   5.000.000 VNĐ
229 PT. Nguyễn Thọ Ngọc Hương - Diệu Ngọc   100 USD
230 PT. Lạc Trần Thục Trinh - Diệu Khiết   2.500.000 VNĐ
231 PT. Phạm Thị Trang - Ngiêm Trang   500.000 VNĐ
232 PT. Diệu Mai   1.000.000 VNĐ
233 PT. Nguyễn Trọng Ba   200 USD
234 Diệu Tín   500.000 VNĐ
235 Trung Tịnh Ngọc   100.000 VNĐ
236 Diệu Hoa (1)   100.000 VNĐ
 237 Diệu Nhàn   100.000 VNĐ
 238 Chúc Hạnh   500.000 VNĐ
 239 Liên Phượng   100.000 VNĐ
 240 Liên Lệ   50.000 VNĐ
 241 Liên Phúc   500.000 VNĐ
 242 Tuệ Đức   500.000 VNĐ
243  Khánh Hoa   50.000 VNĐ
244  Trung Chơn Sáng   500.000 VNĐ
245  Ngô Thị Thưởng   50.000 VNĐ
246  Diệu Hồng   200.000 VNĐ
247  Nguyễn Thị Duyên   100.000VNĐ
248  Trung Chơn Chánh   200.000 VNĐ
249  Nguyễn Thị Rính   500.000 VNĐ
250  Trung Diệu Vân   100.000 VNĐ
251  Bùi Thị Làn   100.000 VNĐ
252  Diệu Mỹ (2)   100.000 VNĐ
253  Liêm Chiền   1.000.000 VNĐ
254  Liên Hoằng   1.000.000 VNĐ
255  Ngoan Cty ( Bảo Long)   5.000.000 VNĐ
256 

Dong Vĩnh

  50.000 VNĐ
257  Diệu Quý   100.000 VNĐ
258  Trung Tịnh Chơn   200.000 VNĐ
259  Diệu Huệ   200.000 VNĐ
260  Nguyễn Thị Cẩm Hương   50.000 VNĐ
261  Liên Hương   100.000 VNĐ
262  Tịnh Phước   100.000 VNĐ
263  Liên Diệp   100.000 VNĐ
264  Diệu Hoa (2)   100.000 VNĐ
 265 Tăng Thị Tuyết   100.000 VNĐ
266  Diệu Mỹ (1)   500.000 VNĐ
267  PT. Không Ghi Tên   700.000 VNĐ
268  PT. Không Ghi Tên   300.000 VNĐ
269  Lê Thanh Đảm   200.000 VNĐ
270  Võ Thị Dung   200.000 VNĐ
271  Phạm Minh Dũng   100.000 VNĐ
272  An Tuệ Định   200.000 VNĐ
273  Huỳnh Tấn Phát   100.000 VNĐ
274  Phạm Thị Hoa   100.000 VNĐ
275  Trung Đơn Giải   100.000 VNĐ
276  Diệu Thuận   300.000 VNĐ
277  PT. Không Ghi Tên   500.000 VNĐ
278  Diệu Hương   100.000 VNĐ
279  Nguyên Lai   150.000 VNĐ
290  Phan Võ Trúc Anh   200.000 VNĐ
291  Phan Võ Anh Huy   200.000 VNĐ
292  Võ Thị Thanh Thủy   200.000 VNĐ
293  Diệu Thủy   1.000.000 VNĐ
294  Diệu Minh   1.000.000 VNĐ
295 

Diệu Hoa

  1.000.000 VNĐ
296  Nguyễn Thị Bích Hà   200.000 VNĐ
297  Thái Nguyễn Gia Thịnh   1.000.000 VNĐ
298  Dương Thị Chính Thanh Đa 200.000 VNĐ
299  Trí Vinh - Hoa Tâm Gò Vấp 1.000.000 VNĐ
300  Duy Long Bình Tân 500.000 VNĐ
301  PT. Không Ghi Tên   200.000 VNĐ
302 PT. Đặng Ngọc Thật   1.000.000 VNĐ
303 Lâm Thị  Thu Nguyệt   2.300.000 VNĐ
304 PT. Hoa Tâm   500.000 VNĐ
305 Gia đình Phật tử Minh Thành USA  1.000 USD
306  Phật tử Đồng Hương USA 1.000 USD
307  PT. Khánh Minh Đạt   3.000.000 VNĐ 
308 PT. An Tuệ Minh   2.000.000 VNĐ
309 Bobby   800.000 VNĐ
310 PT. Diệp Chánh   100.000 VNĐ
311 PT. Lệ Thu   100.000 VNĐ
312 PT. Kiết Tường   5.000.000 VNĐ
313 ành Thành Thái   1.000.000 VNĐ
314 PT. Thu Thuỷ Q.7 1.000.000 VNđ
315 PT. Diệu Thanh Tâm   1.000.000 VNĐ
316 PT. Bé Ti - Như Thanh   1.000.000 VNĐ
317 PT. Thu Trang Q.7 1.000.000 VNĐ
318 PT. Hoa Tâm Q.7 500.000 VNĐ
319 PT. Tường Vân Q.8 500.000 VNĐ
320 Bé Hiền Lạc Q.8 100.000 VNĐ
321 PT. Tâm Q.8 100.000 VNĐ
322 PT. Linh Tuyết Anh Trang    700.000 VNĐ
323 PT. Trần Minh Phương - An Chi   5.000.000 VNĐ
324 PT. Đỗ Dương Thảo Nhi    100.000 VNĐ
325 PT. Hồng Quang Phát     100.000 VNĐ
326 PT. Hồng Tiểu Linh   100.000 VNĐ
327 PT. Nguyễn Tuấn Kiệt   500.000 VNĐ
328 PT. Võ Thị Điệp  

500.000 VNĐ

329  PT. Nguyễn Khánh An - An Tuệ Tịnh  Úc 10.000.000 VNĐ
330 PT. Đinh Hoàng Long   978.000 VNĐ
 331  PT. Không Ghi Tên    200.000 VNĐ
332 PT. Không Ghi Tên Q.10 1.000.000 VNĐ
333 Nguyễn Thị Minh Châu - Nhuận Tâm Đắc Lắc 1.000.000 VNĐ
334 Lê Thị Kim Hương Q. Phú Nhuận 200.000 VNĐ
335 Huỳnh Ngọc Dung - Mỹ Dung Tiền Giang 500.000 VNĐ
336 Khánh Nhật Tú Q. Gò Vấp 500.000 VNĐ
337 Đoàn Thị Tuyến   100.000 VNĐ
338 Lê Thị Tuyến - Tâm Vạn   500.000 VNĐ
339 Lê Thị Yến - Tâm Nghiêm   200.000 VNĐ
340 Đơn Thị Mơn Q. Bình Thạnh 300.000 VNĐ
341 Phan Thị Thanh Thủy - Ngọc Hiền Q. Bình Thạnh 200.000 VNĐ
342 Dương Vũ Hưng   50.000 VNĐ
343 Trần Thị Nhã Phúc   50.000 VNĐ
344 Võ Trung Hải   100.000 VNĐ
345 Nguyễn Huỳnh Trang - Hương Khanh   200.000 VNĐ
346  Nhóm Phật tử chị Thanh Hướng  Thủ Đức 3.200.000 VNĐ
347 GĐPT. Phạm Quang Thành - Hoàng Hồng Hạnh     3.000.000 VNĐ
348 PT. Lương Thị Hải Ngân    4.000.000 VNĐ
349 Một tín chủ không ghi tên   300.000 VNĐ
350 PT. Phan Minh Anh Q.12 2.000.000 VNĐ
351 Nguyễn Triệu Phương Oanh Q.8 2.000.000 VNĐ
352 Bùi Ngọc Oanh Q.12 500.000 VNĐ
353 Trần Thị Kim Nga - Huệ Phước   200.000 VNĐ
354 Nguyễn Phi Hùng - Nguyên Quốc Q.1 500.000 VNĐ
355 Trương Thị Kiều Oanh Q.12 200.000 VNĐ
356 PT. không ghi tên   100.000 VNĐ
357 Nguyễn Thị Huệ Củ Chi 100.000 VNĐ
358 Lâm Kim Xinh - Thanh Lộc    2.000.000 VNĐ
359 Lê Văn Sơn Thanh Hóa 100.000 VNĐ
360 Lê Viết Khôi Thanh Hóa 100.000 VNĐ
361 Lê Ngọc Anh Thư Q.4 400.000 VNĐ
362 PT. Thoa Nguyễn  Canada 100 CAD
363 PT. Như Đức Q.12 1.000.000 VNĐ
364 PT.Nguyễn Thị Phước An   200.000 VNĐ
365 PT.Dương Thị Thu, Dương Thị Bình, Đặng Thị Mùa Bình Thuận 3.000.000 VNĐ
366 PT.Nguyễn Hùng Cường   300.000 VNĐ
 367  Trần Phương Trương  Q.12  200.000 VNĐ
 368  Trần Thúy Lan  Q.7  500.000 VNĐ
369 Lê Thị Thanh Vân - Diệu Tường Q.7 300.000 VNĐ
370 Nguyễn Thị Ánh - An Minh Q.12 1.000.000 VNĐ
371 Thanh Kháng Q.3 200.000 VNĐ
372 Hoằng Hiến Q.3 150.000 VNĐ
373 Lưu Tiến Đạt Q. Bình Thạnh 1.000.000 VNĐ
374 Nguyễn Ngọc Bích Trâm Q.1 1.000.000 VNĐ
375 Lê Anh Thư Q.6 500.000 VNĐ
376 Lê Anh Khoa Q.6 200.000 VNĐ
377 Chúc Thủy Q.7 500.000 VNĐ
378 Diệu Hoa Q.7 2.000.000 VNĐ
379 Huỳnh Thị Kim Phụng Q. Phú Nhuận 1.000.000 VNĐ
380 Phạm Lê Anh Thư Củ Chi 200.000 VNĐ
381 Phạm Lê Kim Xuyến Củ Chi 100.000 VNĐ
382 Nguyễn Thị Tuyền   100.000 VNĐ
383 PT. Không Ghi Tên   500.000 VNĐ
384 Bùi Thị Lành   500.000 VNĐ
385 Trần Thị Rằng   100.000 VNĐ
386 Nguyễn Thị Thanh   100.000 VNĐ
387 Bùi Thị Cúc   300.000 VNĐ
389 Liên Nghiêm   100.000 VNĐ
390 PT. Không Ghi Tên   50.000 VNĐ
391 Diệu Hải   200.000 VNĐ
392 Phạm Thị Nhiều   200.000 VNĐ
3939 Lưu Thị Hồng   200.000 VNĐ
394 Nguyễn Thị Hồng Nhung   500.000 VNĐ
395 Nguyễn Thị Bích Thu   100.000 VNĐ
396 PT. Không Ghi Tên   100.000 VNĐ
397 PT. Không Ghi Tên   200.000 VNĐ
398 Viên Hảo   100.000 VNĐ
399 Ngọc Dũng   100.000 VNĐ
400 Nguyễn Thị Kim Loan   50.000 VNĐ
401 Hoàng Thủy Lợi   50.000 VNĐ
402 PT. Không Ghi Tên   100.000 VNĐ
403 Trần Tiểu Phụng   200.000 VNĐ
404 Hoàng Thị Thu Hiền   500.000 VNĐ
405 Nguyễn Thị Thùy Oanh   600.000 VNĐ
406 Nguyên Hoàng Q.4 1.000.000 VNĐ
407 Hồ Thanh Tân   1.000.000 VNĐ
408 Ngọc Thủy   150.000 VNĐ
409 PT. An Bình, Nguyễn Đình Châu Ba Lan 10.000.000 VNĐ
410 PT. Liên Vinh, Khánh Ngộ Tâm - Nguyễn Duy Phương Hà Nội 5.000.000 VNĐ
411 PT. Trần Thị Ngọc Nhi   400.000 VNĐ
 412  Huỳnh Thị Làm    100.000 VNĐ
413 Phan Thị Nghĩa   150.000 VNĐ
414 Bùi Thị Chín   100.000 VNĐ
415 Hồ Thị Kim Loan   100.000 VNĐ
416 Nguyễn Thị Hằng   1.000.000 VNĐ
417 Ngiêm Ấu Phong   100.000 VNĐ
418 Bồ Thị Liễu   200.000 VNĐ
419 Cao Thị Cúc   200.000 VNĐ
420 PT. Diệu Phẩm   500.000 VNĐ
421 Hồng Hoa   500.000 VNĐ
422 GĐ PT Diệu Thiện   1.000.000 VNĐ
423 Lê Thị Điệp - Tâm Thành   3.000.000 VNĐ
424 PT. Tâm Nghĩa - Tâm Hạnh   500.000 VNĐ
424 PT. Khiêm Nguyên   500.000 VNĐ
425 Svein Crik Wirstad - Malmfrid Loan Wirstad - Dược Huệ Chơn   10.000.000 VNĐ
426 Vũ Thuý Nga   100.000 VNĐ
427

Gia đình PT. Thọ Pháp, Diệu Tường

(Cúng dường sửa chửa ba pho tượng Tam Thế Phật trong chánh điện TVKA II 

Thụy Điển 15.000 USD
428 PT. Nhuận Pháp Thụy Điển 500 USD
429 Trần Thị Phương Thảo   1.500.000 VNĐ
430 Phạm Thị Nở   2.000.000 VNĐ
431 Nguyễn Thị Tuyến   200.000 VNĐ
432 Nguyễn Thị Thu Vân   200.000 VNĐ
433 Huỳnh Thị Chín   200.000 VNĐ
434 Trần Văn Tuấn   500.000 VNĐ
435 Hoàng Thị Thủy   100.000 VNĐ
436 Nguyễn Văn Lâm   100.000 VNĐ
437 CLB vui khỏe CV Làng Hoa Gò Vấp   1.970.000 VNĐ
438 Thiện Tâm   300.000 VNĐ
439 Một Phật tử không ghi tên   5.700.000 VNĐ
440 PT. Nguyễn Thị Phượng   300.000 VNĐ
441 Một Phật tử không ghi tên   2.415.000 VNĐ
442 Nguyễn Thị Hoàng Yến Canada 550 CAD
443 Nguyễn Văn An   200.000 VNĐ
444 Nguyễn Thị Ngọc Thúy   200.000 VNĐ
445 Nguyễn Xuyên Duyên   200.000 VNĐ
446 Nguyễn Thị Thắm   200.000 VNĐ
447 Phạm Ngọc Oanh   1.500.000 VNĐ
448 Đài Truyền Hình TP HCM   200.000 VNĐ
449 PT. Khánh An   200.000 VNĐ
450 Bùi Đình Thức   200.000 VNĐ
451 PT. Phước Khánh   200.000 VNĐ
452 PT. Không Ghi Tên   50.000 VNĐ
453 Nguyễn Thanh Tuấn   50.000 VNĐ
454 Nguyễn Thị Ngọc Giàu   200.000 VNĐ
455 Đỗ Quốc Trường Hoa   1.000.000 VNĐ
456 Bùi Thị Tường   200.000 VNĐ
457 PT. An Huệ Minh   500.000 VNĐ
458 Cẩn Thị Trung   200.000 VNĐ
459 Hoàng Văn Hải   200.000 VNĐ
460 PT. An Trúc   200.000 VNĐ
461 Thiện Tâm+ Sơn Hà   1.000.000 VNĐ
462 Võ Minh Hiếu   400.000 VNĐ
463 PT. Không Ghi Tên   200.000 VNĐ
464 Dương Văn Thuận   200.000 VNĐ
465 Nguyễn Văn Luân   500.000 VNĐ
466 PT. Khánh Bảo   2.000.000 VNĐ
467 PT. Diệu Chi (Thu) Newyork, USA 2.300.000 VNĐ
468 PT. Phạm Thị Đẹp Phú Quốc, Kiên Giang 2.000.000 VNĐ
469 Nhóm Facebook Phạm Cin   21.600.000 VNĐ
470  Anh chị Đình Đang - Minh Tú Q.12   5.000.000 VNĐ
471 Một Phật tử không ghi tên   500.000 VNĐ
472  PT. An Phúc Hậu    20.000.000VNĐ
473 PT. Nguyễn Yến Linh   5.000.000 VNĐ
 474 Trần Thúy Ngọc   200.000 VNĐ
475 Bùi Tường Vy   1.000.000 VNĐ
476 Bùi Thanh Trúc   400.000 VNĐ
477 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết   500.000 VNĐ
478 PT. không ghi tên   1.000.000 VNĐ
479 PT. An Viên Đức   1.000.000 VNĐ
480 PT. không ghi tên   500.000 VNĐ
481 Nông Thị Đào   50.000 VNĐ
482 Đàm Thị Tuyết   50.000 VNĐ
483 Trần Thị Lan - Diệu Hương   200 USD
484 PT. Nguyễn Thị Diệu Hương   2.000.000 VNĐ
485 Nguyễn Ngọc Đông Phương   500.000 VNĐ
486 Nguyễn Thị Thu Trang   200.000 VNĐ
487 Nguyễn Thị Trang   100.000 VNĐ
488 Võ Thị Tuyết Thu   200.000 VNĐ
489 PT. không ghi tên   300.000 VNĐ
490 Phạm Thị Huệ   200.000 VNĐ
491 PT. không ghi tên   100.000 VNĐ
492 Lê Thị Huệ   200.000 VNĐ
493 Nguyễn Thị Tươi   100.000 VNĐ
494 Nguyễn Thj Nguyệt   500.000 VNĐ
495 Võ Thị Thanh Tâm - Trần Thị Mỹ Tiên - Trần Thị Mỹ Dung   500.000 VNĐ
496 Nguyễn Thị Tiến   200.000 VNĐ
497 Nguyễn Văn Quang - Võ Thị Hảo   200.000 VNĐ
498 Trần Thị Xuân Lan   500.000 VNĐ
499  PT. Nhuận Phước Efurt, Đức Quốc  500 Euro
500  PT. Chiến Thường Efurt, Đức Quốc 30 Euro
501 PT. Đặng Thu Thuỷ   500.000.000 VNĐ
502  PT. Đỗ Thuý Quỳnh CHLB. Đức

200 Euro

 

503 PT. Trâm Anh Đường Trần Quang Diệu, Q.3, TP.HCM 100.000.000 VNĐ
504 PT. An Tuệ Hương USA 250 USD 
505 PT. Lê Anh Vy   100.000 VNĐ
506 Trần Ngọc Minh Thư   200.000VNĐ
507 Nghiêm Thị Hằng   500.000 VNĐ
508 PT. Diệu Ánh   300.000 VNĐ
509 Lâm Thị Mai   500.000 VNĐ
510 Đỗ Thị Tố Yến   500.000 VNĐ
511

Đỗ Thị Tố Thanh

  500.000 VNĐ
512 Đỗ Thị Mỹ Cầm   500.000 VNĐ
513 Đỗ Thành Phú   500.000 VNĐ
514 Phan Thị Mai Trang   100.000 VNĐ
515 Chúc Trường   200.000 VNĐ
516 PT. Không Ghi Tên   1.000.000 VNĐ
517 Quan Mỹ Lệ   1.000.000 VNĐ
518 Đặng Thị Hoài Thu   200.000 VNĐ
519 Lưu Thúy Hường   500.000 VNĐ
520 Nguyễn Thị Nguyễn Tuyến   500.000 VNĐ
521 PT. An Mỹ Trần - An Tuệ Hương  Cali, USA 200 USD
522 PT.Lê Hồ Bích Trâm - An Phúc Kim
500.000 VNĐ
523  Thùy Linh   100.000 VNĐ
524 Nguyễn Thị Đường   3.000.000 VNĐ
525 Trương Huyền Trang   100.000 VNĐ
526 PT. Chúc Giám   100.000 VNĐ
527 Lê Thị Tuyết Loan   200.00 VNĐ
528 Nguyễn Thị Hoa   500.000 VNĐ
529 Nguyễn Kim Oanh   2.000.000 VNĐ
530 Nguyễn Thị Thắm   100.000 VNĐ
531 Khưu Thị Minh Phụng   100.000 VNĐ
532 Trần Văn Phú   200.000 VNĐ
533 Hoàng Nghĩa Thuận   1.000.000 VNĐ
534

PT.Nguyễn Diệu Phương

Florida, USA 1.000 USD
535 PT.Trần Thị Đoan Trinh   5.000.000 VNĐ
536  GĐ Đức Diệu Hỷ    500.000 VNĐ
537 PT.An Đào   200.000 VNĐ
538 PT.Nguyễn Thị Kim Loan   500.000 VNĐ
539 PT.Nguyễn Thị Ráng   100.000 VNĐ
540 PT.Lê Thị Tuyết Lan   100.000 VNĐ
541 PT.Trần Văn Cưa   100.000 VNĐ
542 PT.Lữ Công Trung   100.000 VNĐ
543 PT.Trần Thị Thuý Liễu   100.000 VNĐ
544 PT.Nguyễn Thị Thoa   100.000 VNĐ
545 PT.Hoa Nghiêm   500.000 VNĐ
546 PT.Trần Hương Lan   500.000 VNĐ
547 PT.Võ Phan Lệ Nguyên   100.000 VNĐ
548 PT.Lê Thị Mười   500.000 VNĐ
549 PT.Nguyễn Thii Trường - Thanh Tâm   500.000 VNĐ
550 PT.Hoàng Cao Sơn   200.000 VNĐ
551 PT.Nguyễn Thị Thắm   200.000 VNĐ
552 GĐPT Đặng Thị Loan   1.700.000 VNĐ
553 PT.Nguyễn Thị Kim Chi   100.000 VNĐ
554 PT.Trương Minh Nhàn   100.000 VNĐ
555 PT.Trương Thị Lệ Mỹ   200.000 VNĐ
556 PT.Đỗ Văn San   50.000 VNĐ
557 PT.Trương Thị Như Ý   200.000 VNĐ
558 PT.Trương Trần Khánh Trúc   100.000 VNĐ
559 PT.Trần Thị Hoa   50.000 VNĐ
560 PT.Minh Lý   200.000 VNĐ
561 PT. Võ Thị Vy   100.000 VNĐ
562 GĐPT Phạm Thị Hà   500.000 VNĐ
563 PT. Nguyễn Minh Tâm   100.000 VNĐ
564 PT.Nguyễn Thị Tố Uyên   200.000 VNĐ
565 PT.Nguyễn Mai Kim Thảo   200.000 VNĐ
566 PT.Huệ Ân   200.000 VNĐ
567 PT.Nguyễn Thị Dương    100.000 VNĐ
568 PT. Nguyễn Bá Gang   100.000 VNĐ
569 PT. Nguyễn Thị Lanh   500.000 VNĐ
570 PT.Khương Thị Nhiên - Diệu Thiên   200.000 VNĐ
571 PT. Nguyễn Văn Phương   200.000 VNĐ
572  PT.Nguyễn Thị Hai    30.000.000 VND
573  Nguyễn Thị Hai    20.000.000 VNĐ
574 Đặng Thị Trâm   100.000 VNĐ
575 Nguyễn Văn Hoan   200.000 VNĐ
576 PT. không ghi tên   1.000.000 VNĐ
577 PT. không ghi tên   1.000.000 VNĐ
578 Lê Hoài Thanh - Tánh Giác   500.000 VNĐ
579 GĐ Thầy Trung Nghiêm   2.000.000 VNĐ
580 Đoàn Văn Khanh   300.000 VNĐ
581 Nguyễn Thanh Thảo   200.000 VNĐ
582 Cao Thị Nhung   200.000 VNĐ
583 Huỳnh Thúy Phương   500.000 VNĐ
584 Trần Hữu Lộc   200.000 VNĐ
585 Nguyễn Văn Đạo   200.000 VNĐ
586 Lương Ngọc Tánh   200.000 VNĐ
587 PT.Trần Thị Năm   100 USD
588 PT. Diệu Trí Kiên Giang 100.000 VNĐ 
589   Trần Thị Thuý và nhóm Phật tử Quận 7   2.000.000 VNĐ
560 PT.Trần Mỹ Linh - Liên Linh   1.000.000 VNĐ
561  Chị Ngân (Công ty Lá Tía Tô)    2.000.000 VNĐ

 562

Nhóm Phật tử chị Từ Ý, USA  

1,050 USD

 

563 Hồng Vĩnh Chí   2,000,000 VNĐ
564 Trần Thị Toàn   300.000 VNĐ
565 Phật tử Chùa Giác Đạo CH. Séc 2.000 Euro
566 PT.Hà Kim Ngọc    10.000.000 VNĐ
       

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top