Tâm hoa chớm nở

Tâm hoa chớm nở

21/06/2017 22:15
Sáng nay, ngày 21/6/2017 (Nhằm ngày 27 tháng 05 năm Đinh Dậu), tại tu viện Khánh An đã trang nghiêm tổ chức lễ thế phát xuất gia cho chú Phạm Anh Toàn (24 tuổi), quê ở Quảng Nam.

Buổi lễ được sự chứng minh của Thầy viện chủ và tăng thân bổn viện. Để có được niềm hạnh phúc này chú đã phải trải qua hơn nữa năm tháng tập sự, tòng tăng tu học để hun đúc đạo tâm và hành trì giới luật. Ngoài phẩm chất đạo đức và chí nguyện xuất gia kiên cố, chú cũng đã thông làu được hai quyển đầu của Thiền môn Trường Hàng Luật – một trong những điều kiện để được xuất gia tại Tu viện. Chú Anh Toàn được Thầy ban cho Pháp danh Trung Ý, ngụ ý khuyến tấn chú phải toàn tâm toàn ý tu học. Trước khi thế phát Thầy viện chủ đã lấy những câu trong Quy Sơn Cảnh Sách văn như lời huấn dạy cho chú:

IMG 1269

“Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương

Tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng

Chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân

Bạt tế tam hữu…”

Vậy là, từ đây:

Tóc xanh nay đã cạo rồi

Tu hành nguyện thoát luân hồi tử sinh.

Thật vậy, xuất gia như đi ngược lại dòng đời. Người xưa thường có câu: “cái răng cái tóc là gốc con người”. Người xuất gia cạo đi mái tóc xanh đâu chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích riêng biệt của bản thân mà là để thể hiện sự quyết chí bỏ đi những não phiền thế tục. Đường Đạo xưa nay đâu chung lối với đường đời, cho nên trong tiếng Phạn từ “Pravrajya” có nghĩa là xuất gia, chnhững người đã cạo bỏ râu tóc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, viễn ly cuộc đời trần tục, thực hành lối sống phạm hạnh.  Như vậy để đủ thấy rằng để cầu Đạo Giải thoát ca chư Phật phải là người có chí nguyện cao cả và vững chãi mới có thể vượt qua những cám dỗ mà vững bước tiến tu. Chú Trung Ý là một điển hình, tóc vẫn còn xanh, tuổi hãy còn trẻ, lẽ ra chú có thể vui hưởng những lạc thú của thế gian như biết bao con người khác nhưng khi đã gặp Giáo pháp của Đức Như Lai chú đã từ bỏ tất cả để dấn thân trên con đường mà Thế Tôn đã đi hơn hai ngàn năm trước.

DSC 3177

Lành thay, khi hôm nay chú đã đạt được mơ ước của mình, mơ ước được đi trên con đường mà chư Phật, chư tổ đã đi giờ đây vừa in thêm một dấu chân mới.

Trung Nhân

IMG 1271

IMG 1272

IMG 1270

IMG 1268

IMG 1267

IMG 1266

IMG 1265

 

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top