Tăng đường vững chải

Những Câu Chuyện Kể
Những Câu Chuyện Kể

Trong khoá tu “Tìm Lại Chính Mình lần 2” tại Diên Quang, những chia sẻ của hành giả đa phần khi được tiếp cận với pháp môn thực tập chánh niệm đều cảm nhận niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người. Cứ nghĩ tu thiền là chỉ dành cho những bậc thượng căn, cao trí.

>>> Xem thêm
Back to top