Tăng đường vững chải

KHẢO LUẬT - NẤC THANG VÀO ĐẠO
KHẢO LUẬT - NẤC THANG VÀO ĐẠO

Từ ngày 01 đến 06/12/2015 (nhằm ngày 20 đến 25/10/Ất Mùi), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tiến hành tổ chức Đại Giới đàn Trí Đức tại chùa Huê Nghiêm, Q. 2, TP.HCM, Tu viện Khánh An có 7 vị thọ giới, trong đó có hai vị thọ giới Tỳ Kheo và năm vị thọ giới Sa Di.

>>> Xem thêm
Back to top