Tăng đường vững chải

Tu Viện Khánh An tổ chức lễ thế phát xuất gia cho hai thiện nam tử
Tu Viện Khánh An tổ chức lễ thế phát xuất gia cho hai thiện nam tử

Sáng nay ngày 07/04/2015 nhằm ngày 19/02 năm Ất Mùi và đây cũng là ngày vía của đức Bồ Tát Tự Tại Quán Thế Âm, tại Tu Viện Khánh An đã diễn ra buổi lễ thế phát xuất gia cho hai chú: Nguyễn Minh Trường pháp danh Trung Lưu và Nguyễn Hoàng Huy pháp danh Trung Hậu.

>>> Xem thêm
Back to top