Thất vô sự

Kênh Truyền Hình Quốc Hội Và HTV7 Tìm Hiểu Về Tu Viện Khánh An
Kênh Truyền Hình Quốc Hội Và HTV7 Tìm Hiểu Về Tu Viện Khánh An

Ngày 10/04/2018, Kênh Truyền hình Quốc Hội đã đến ghi hình, phỏng vấn Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn về pháp môn tu tập và kiến trúc văn hoá Tu viện Khánh An. Chương trình do Biên tập viên Thuỳ Vân và Ekip gồm 4 thành viên thực hiện.

>>> Xem thêm
Back to top