Thất vô sự

Nhạc sĩ - Phật tử lão thành Hằng Vang đến chúc tết thầy Trí Chơn
Nhạc sĩ - Phật tử lão thành Hằng Vang đến chúc tết thầy Trí Chơn

Chiều 13/1 năm kỷ hợi, Nhạc sĩ - Phật tử lão thành Hằng Vang đã đến chúc tết thầy Trí Chơn, đi cùng có nhà thơ Duy Khương.

>>> Xem thêm
Back to top