Về chung lối

Về chung lối

02/02/2017 17:28


Ngồi giữa gió xuân mỉm miệng cười

Ngẫm thời gian cứ nhẹ nhàng trôi

Tuổi hoa dũng khí vung trời đất

Lão niên ngồi ngắm hoàng hôn rơi.

Hành trình cuối nẻo về chung lối

Khởi sinh dẫu biết chẳng cùng nôi

Một kiếp làm người sao cho trọn

Hai chữ tình thương để lại đời.

Trí Chơn

Ý kiến bạn đọc

2 bình luận

Nguyen Thi Cat Anh ( 2017-02-03 13:17:30 )

catanh.nguyen@gmail.com

"Hành trình cuối nẻo về chung lối Khởi sinh dẫu biết chẳng cùng nôi Một kiếp làm người sao cho trọn Hai chữ tình thương để lại đời."

NGUYEN THI HANH ( 2017-02-03 10:18:58 )

hanhvfood@gmail.com

Một kiếp làm người sao cho trọn Hai chữ tình thương để lại đời.

  • 1

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top