PHÁP MÔN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT TRONG TU TẬP THIỀN ĐỊNH

PHÁP MÔN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT TRONG TU TẬP THIỀN ĐỊNH

10/10/2018 21:31
Bốn đề tài thiền tâm từ, niệm ân đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết được gọi là bốn thiền bảo hộ. Sở dĩ gọi là “bốn thiền bảo hộ” vì chúng bảo vệ cho người hành thiền khỏi các loại hiểm nguy (trích lời dạy của Ngài Đức Trưởng Lão Thiền Sư: Pa – Auk Sayadaw). Bài viết này xin đề cập đề mục thiền “Niệm ân Đức Phật”.

Trong tu tập thiền định có 40 đề mục thiền, và đề mục “Niệm ân đức Phật” là một trong số đó. Trong thực hành thiền định, pháp môn này có lợi ích rất lớn, nó còn là trợ lực hữu hiệu cho các đề mục thiền khác.

Để thực hành pháp thiền này, hành giả cần phải học hỏi chi tiết và hiểu rõ ý nghĩa của đề mục thiền này. Sau đó, để đại thiện tâm trong hành giả dễ sanh khởi, hành giả nên ngồi trước tượng Phật và quán niệm về Ngài. Hành giả có thể đặt niệm trên đề mục “Buddho,…Buddho,…” hoặc niệm “đức Phật,…đức Phật,…” hoặc niệm “Nam mô A Di Đà Phật,…Nam mô A Di Đà Phật,…”,… đều được, miễn sao khi hành giả đặt niệm trên đề mục đó đến khi nào đạt đến sự định tâm, đạt được chánh niệm liên tục trên đề mục đó, lúc đó, hành giả sẽ có khả năng đạt được cận định làm trợ lực cho pháp hành thiền tuệ, cũng như là trợ lực cho các đề mục thiền định khác như đề mục thiền niệm hơi thở chẳng hạn,…

Hành giả đạt thành tựu trên đề mục thiền này sẽ có đại thiện tâm đưa đến đại thiện nghiệp với đức tin sâu sắc vào đức Phật và giáo pháp của Ngài. Thành tựu pháp môn này là nền tảng cho sự phát sanh trí tuệ, diệt tận tham ái, chứng đắc thánh đạo – quả và niết bàn. Cũng như, tâm cận định trong đề mục thiền này, có công năng giúp hành giả hướng tâm đến ân đức Phật và vãng sanh về cõi giới của Ngài nhờ vào đại thiện nghiệp thành tựu được trong bậc thiền này (đối chiếu sẽ thấy Pali tạng – kinh Hành Sanh - Sankhàrupapatti sutta - rất phù hợp với Kinh A Di Đà về phương diện tu tập thiền niệm Phật để phát triển định tâm và hướng tâm về cảnh giới Cực Lạc là có cơ sở Kinh văn và cơ sở thiền định).

Khi thành tựu đề mục thiền này, hành giả có thể thực hành các đề mục thiền khác một cách dễ dàng hơn như đề mục thiền niệm hơi thở để đạt được các bậc thiền sắc giới. Bởi vì hành giả đã có được cận định cũng như đức tin trong sạch và bền vững vào giáo pháp; đây là một sự hỗ trợ đắc lực trong việc hành thiền ở nơi hoang vắng, rừng núi nguy hiểm. Có thể nói rằng, thiền niệm Phật sự hỗ trợ đắc lực để chứng đắc các bậc thiền khác, cũng như giúp hành giả có được cảm giác an toàn, vượt qua những nguy hại trong cuộc sống nhờ đại thiện nghiệp phát sanh từ đề mục thiền này.

Nếu chúng ta tu tập thiền niệm hơi thở và kết hợp thiền niệm ân đức Phật, chúng ta sẽ thành tựu pháp hành thiền (định) và sự gia trì đắc lực của ân đức Phật bảo (tha lực), một con đường tu tập đã được Phật dạy qua 40 đề mục thiền định trong giáo Pháp của Ngài.

Trung Nhân

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top