Thất vô sự

NGÀY ĐÁNG NHỚ
NGÀY ĐÁNG NHỚ

(Huấn thị của Thầy trong buổi thiền trà ngày 27/05/2015 nhằm ngày mùng 10 tháng 04 năm Ất Mùi tại Pháp đường Chánh Niệm, Sư chú Trung Thiện lược ghi)

>>> Xem thêm
  • CHÚ CHIM NON
    CHÚ CHIM NON

    (Huấn thị của Thầy vào đêm họp chúng ngày 24/05/2015, nhằm mùng 7 tháng 4 năm Ất mùi, Trung Lưu lượt ghi)

    >>> Xem thêm
Back to top