Vườn quan âm

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Ngày 24/4/2016, Tu viện Khánh An đã phối hợp với Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy tổ chức buổi hiến máu nhân đạo ngay tại bổn tự. Trên 200 người đã đăng ký tham gia hiến máu, trong đó có 147 vị đủ điều kiện cho máu.

>>> Xem thêm
Back to top