• Trái đất đang nóng dần do sự tàn phá nặng nề bởi các nền công nghiệp nặng, bởi thiếu ý thức trách nhiệm cộng đồng.con người hiện đang khai thác một cách vô tội vạ và sử dụng nguồn tài nguyên duy nhất có trong lòng đất. Lượng khí thải, chất thải từ nền công nghiệp hay nông nghiệp đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên môi trường.
    Xem tiếp