Khóa tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 65 với pháp thoại "Pháp Vốn Như Vậy".

5/12/2022 8:07
Ngày 04/12/2022 (nhằm 11/11/ Nhâm Dần), Khoá tu Sống tỉnh thức lần thứ 65 đã diễn ra tại Pháp đường Thấy và Biết. Trong khóa tu này, Thầy Viện chủ đã có bài pháp thoại với chủ đề: “Pháp vốn như vậy”

Dẫn chứng từ Kinh Pháp Hoa phẩm phương tiện thứ hai Đức Phật có đưa ra nguyên lý Thập như thị. Thầy giảng, theo đó, Thập là mười, Pháp hoa huyền nghĩa định nghĩa Như thị rằng: 

Bất dị danh như. 

Vô phi viết thị. 

Nghĩa là: Như là chẳng khác, chẳng sai biệt; thị là chẳng sai trái, đúng sự thật. Đó là mười đặc tính chung cho tất cả pháp giới bao gồm thế giới chúng sanh cho đến thế giới của Phật và Bồ tát.
Thầy dạy mỗi người nên nhìn sự vật hiện tượng một cách khách quan, không nên đưa những nhận xét, đánh giá của mình vào, bản thể của sự vật hiện tượng là như vậy. Tất cả thế giới quan, nhân sinh quan, đều được cấu trúc bằng 10 như thị, ấy là: Như thị tướng, Như thị tính, Như thị thể, Như thị lực, Như thị tác, Như thị nhân, Như thị duyên, Như thị quả, Như thị báo, Như thị bổn mạt cứu cánh. Mười đặc tính này sẽ được giải thích cụ thể sau đây:


 1. Như thị tướng (tướng như vậy) mỗi chúng sanh đều có hình dạng, tướng trạng khác nhau ví dụ tướng người này khác tướng người kia, tướng nam khác tướng nữ,...

 2. Như thị tánh (tánh như vậy) Tánh tức là tính chất, tính thuộc bên trong, là cái đặc trưng của sự vật hiện tượng.

 3. Như thị thể là thể chất bên trong của sự vật hiện tượng.

 4. Như thị lực là tác dụng, lực dụng của sự vật, hiện tượng, mỗi sự vật có công năng lực dụng riêng biệt.

 5. Như thị tác: Tác chính là tạo tác, mọi hành vi cử chỉ con người đều là tác, như làm việc thiện, làm việc ác sai khác.

 6. Như thị nhân (nhân như vậy): là hạt giống, là sự bắt nguồn của chuỗi tiến trình sự vật, hiện tượng.

 7. Như thị duyên: là điều kiện, là những trợ duyên để cấu thành một sự vật nào đó.

 8. Như thị quả: nhờ có nhân và duyên đưa đến kết quả, quả là cứu cánh, nhân và quả không thể tách rời nhau.

 9. Như thị báo: báo ở đây chính là quả báo.

 10. Như thị bản mạt cứu cánh: tất cả mọi sự vật hiện tượng trước sau chung quy lại đều “như vậy"Từ góc nhìn của Phật giáo, không có bất kỳ thứ gì được tạo dựng hay có một sự an bài nào hết, tất cả đều do duyên sinh, cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh và cái này diệt thì cái kia diệt.


Học Phật là để trở thành chính bản thân mình chứ không phải một ai khác, Thầy khuyên đại chúng hãy tự vun bồi cảm xúc của bản thân để không bị đắm nhiễm bởi các tác nhân bên ngoài, không ái cũng không thủ và nhờ thực tập như vậy chúng ta sẽ có được sự bình an trong đời.

Chiều cùng ngày, cũng trong khuôn khổ khóa tu lần này, buổi pháp đàm đã diễn ra với nhiều câu hỏi của hành giả:

 1. Chú Nhuận Trí xin Thầy hướng dẫn rõ về giới thứ năm (không được uống rượu) của người Phật tử tại gia?

 2. Cô Chánh Độ: làm thế nào để dung hòa mối quan hệ giữa người theo Phật giáo và Thiên chúa giáo?

 3. Cô Liên Kiều: sự thật về cúng sao, giải hạn?

 4. Một hành giả giấu tên: Việc phát từ thiện bằng thực phẩm mặn có bị ảnh hưởng gì không?

 5. Chị Diệu Ninh: Làm thế nào để kiểm soát tâm phán xét của bản thân?

 6. Chị Diệu Bích xin thầy hướng dẫn cách thờ phụng ông bà, cha mẹ đã khuất?


Lần lượt từng câu hỏi được Thầy giải đáp cặn kẽ, sau đó Khóa tu kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Ngọc Ánh


Một số hình ảnh ghi nhận khác:Tin Tức Liên Quan