Biết ơn

3/07/2020 3:33
Biết ơnMuốn có hạnh phúc thì lòng dặn lòng nuôi dưỡng lòng biết ơn. Mình biết ơn những người thương mình, đem cho mình hạnh phúc và cả những người làm cho mình khổ đau, điêu đứng. Sự biết ơn này mới thật sự đầy đủ.

Biết ơn những người thương mình và làm cho mình hạnh phúc thì mình cảm thấy may mắn, hạnh phúc, hy vọng và tin yêu. Nhờ những người này, mình lớn lên trong tình thương, tin tưởng vào cái đẹp, lành và thật. Biết ơn những người làm khổ mình thì lòng mình sẽ nhẹ nhõm, tha thứ, bao dung, bởi vì giữ bất cứ hờn dỗi nào trong lòng thì lòng mình sẽ nặng. Tha thứ, lòng mình sẽ nhẹ nhõm.

Người thương mình là ân nhân của mình ví như Thầy Tổ, cha mẹ, anh chị em, người thân, bạn bè. Người làm mình khổ cũng là thầy của mình, dạy cho mình lớn lên, chỉ cho mình thấy rõ sự tự ái, cố chấp của mình. Trong đạo giải thoát, người giúp mình thấy cái tâm cố chấp, tự ái rất quan trọng. Người ấy là bậc thầy đích thật của mình gọi là Bồ tát nghịch hạnh. Vậy nên người làm cho mình khổ là ân nhân của mình đó. Không nên đặt điều kiện với người ấy dù người ấy cố ý hay vô ý làm cho mình đau khổ thì người ấy đều giúp cho mình nhìn lại chính mình.

Từ từ mình sẽ tập nuôi dưỡng lòng xót thương đối với người ác độc vì họ đang đau khổ thật sự trong hiện tại và trong tương lai. Người hạnh phúc không bao giờ làm khổ người khác.

Thầy Chân Pháp Đăng 

Xin cám ơn cuộc đời đã ban cho con hạnh phúc lẫn đau thương 

 

 Thầy Chân Pháp Đăng 

 

Tin Tức Liên Quan