Phương danh Phật tử tặng quà người khó khăn tại TPHCM vì dịch bệnh covid19

27/06/2021 10:46
STT

PHƯƠNG DANH

ĐỊA CHỈ

TỊNH TÀI/ VẬT

1

Chư Phật tử đồng hương

Hoa Kỳ 

3.500 USD 

2

PT. Trần Khánh Thành 

Hoa Kỳ 

1000 USD 

3

TT. Thích Giác Trí 

Chùa Minh Giác, Thủ Đức 

1 tấn gạo

4

 Nhóm từ thiện anh Quốc Phong,
chị Kỳ, chị Kim Chi

2.000 thùng mì 

6PT. An Khánh - Lăng Lệ Mai 

20.000.000 đồng 
7Phật tử không ghi tên 

200.000 đồng

8PT. Nguyen Dang Anh Ngoc 

600.000 đồng 
9Một Phật tử không ghi tên 

300.000 đồng
10PT. Nguyễn Thị Ngọc Trâm

1.000.000 đồng
11Một phật tử không ghi tên 

500.000 đồng 
12PT. Trần Thị Bích Thảo (FB Nguyệt Mai) 

1.000.000 đồng 
13 Phật tử không ghi tên

200.000 đồng

14PT. Khánh Việt Phương , An Diệu Xuân
 va Frank 


2.000.000 đồng
15PT. Ngô Thị Thương Mến 

2.000.000 đồng
16PT. Phan Thị Lan Chi

1.000.000 đồng 
17Phật tử không ghi tên

2.000.000 đồng

18PT. Phước Huệ - Quảng Thông
 Hoa Kỳ
100 USD 
19Cộng đồng Phật tử Việt Nam
Hoa Kỳ
5.000 USD 
20PT. Bành Huệ Mãn - An Minh Tuệ 

1.000.000 đồng 
21PT. Nguyễn Hùng Cường 

1.000.000 đồng 
22Một phật tử không ghi tên 

1.000.000 đồng 
23Chen Fu Yuang 
Đài Loan 
10.000.000 đồng 
24PT. Trần Thị Dương Ngọc Ánh 

5.000.000 đồng 
25PT. Nguyễn Thị Hương 

500.000 đồng 
26PT. Nguyen To Lanh 

500.000 đồng 
27PT. Chinh Lâm
Oklahoma, USA 
100 USD 
28PT. Lương Thị Bích Ngân
Oklahoma, USA 

100 USD

29Một Phật tử không ghi tên
5.000.000 đồng
30PT. Nguyễn Xuân Vinh
500.000 đồng
31Một phật tử không ghi tên 

1.000.000 đồng 
32Một phật tử không ghi tên 

500.000 đồng 
33PT. Phan Ngọc Tài 

3.000.000 đồng 
34PT. Hồ Ngọc Đức 

200.000 đồng 
35Bé Nhật Lâm

1.000.000 đồng
36PT. An Thanh - Khánh Hưng 
Quận
20.000.000 đồng
37ĐĐ. Thích Trí Lực
Chùa Giác Tánh Tân Bình 
5.000.000 đồng 
38PT. Liên Lý Nguyễn 

500.000 đồng

39Một phật tử không ghi tên 

500.000 đồng
40PT. Võ Thị Nữ - Diệu Nghiêm 
Pháp quốc 
600 Euro
41Phật tử Hạnh 

600.000 đồng
42Một phật tử không ghi tên 

500.000 đồng

43Một phật tử không ghi tên 

200.000 đồng
44Gia đình anh chị Nhung Hưng
Hải Phòng
20 triệu đồng
45PT. Diệu Bửu Bình

500.000 đồng
46Sư cô Pháp Hải
Đài Loan
5.000.000 đồng
47PT. An Trúc
Cộng hòa Séc
10.000.000 đồng
48PT. Phật tử Diệu Định

1.500.000 đồng
49Một phật tử không ghi tên

500.000 đồng
50PT. Nguyễn Tâm
Hoa Kỳ
300 USD
51Gia đình Phật tử Lệ Tài

5.000.000 đồng
52Nhóm Phật tử chùa Giác Minh
CH. Séc
14.000.000 vnđ
53PT. Quảng Hải

15.000.000 đồng
54PT. Nguyễn Thị Thu Trang

 2.000.000 đồng 
55Một phật tử không ghi

500.000 đồng
56Một phật tử không ghi tên

100.000 đồng
57PT. Ngô Thị Minh Phú
(Nguyễn Thị Diệu Hương)

1.000.000 đồng
58Một phật tử không ghi tên

100.000 đồng
59PT. Hằng

 10.000.000 đồng
60Chư phật tử chùa Pháp Hoa
EFURT, Đức Quốc
26.700.000 đồng 
61Anh chị Hương Hà

5.000.000 đồng
62PT. Diệu Đức - Quỳnh Giao

15.000.000  đồng
63Một phật tử không ghi tên

500.000 đồng

Tin Tức Liên Quan