Pháp thoại Kiến Tạo Xã Hội Lành Mạnh Bằng Đạo Đức Phật Giáo tại Tổ đình Ấn Quang

25/05/2018 4:20
Đêm mùng 10/4 Mậu tuất (24/05/2018), Thầy Trí Chơn đã có một thời pháp tại Tổ đình Ấn Quang, Quận 10 với chủ đề: Kiến Tạo Xã Hội Lành Mạnh Bằng Đạo Đức Phật Giáo.

Tán dương Thế Tôn thầy nói, thế gian có rất nhiều nhà hiền triết, nhà tư tưởng ra đời, nhưng họ chỉ là những người phát minh, khám phá ra một điều gì đó để giúp đời trong khi tự thân họ vẫn còn phiền não, nhiễm ô. Trong khi Đức Thế Tôn xuất hiện nơi đời cùng với những lời dạy của Ngài là trong sáng toàn bích. Những lời dạy của Ngài xuất phát từ thực chứng nội tâm chứ không phải suy tầm nhờ tư duy hay kinh nghiệm.

1413

Mỗi con người khác nhau tuỳ nhận thức, lối sống mà Ngài dạy pháp tu có khác để ứng hợp nhưng chung qui vẫn nằm trên căn bản giới luật. Năm Nguyên tắc đạo đức của người Phật tử gồm: tôn trọng sinh mạng, tôn trọng tài vật, tôn trọng hạnh phúc mỗi người, tôn trọng sự thật và tôn trọng trí tuệ. Đây là nguyên lý kiến tạo xã hội lành mạnh.

Thầy nhấn mạnh, hầu hết tội phạm xã hội gần như là phạm vào những nguyên tắc đạo đức nói trên. Nếu Năm nguyên tắc đạo đức Phật dạy được ứng dụng triệt để thì chắc chắn xã hội lành mạnh, cảnh Phật hiện tiền.

Minh Trí

Một số hình ảnh ghi nhận:

17

10

123491116

Tin Tức Liên Quan