Tâm Niệm An Cư

13/06/2024 12:42

   Sau Phật đản là vào mùa An cư - theo Phật giáo Bắc truyền. Những ngày này, tăng, ni các trú xứ điều câu hội về một chốn để thúc liễm thân tâm, tấn tu đạo hạnh để nuôi dưỡng thân tâm sâu sắc hơn nữa bằng giáo pháp. Đây là mùa an cư đầu tiên kể từ khi thọ giới tỳ kheo con xa rời đại chúng, hành đạo phương xa. Dù vậy, vẫn như một nếp quen, nhớ ngày đại chúng tác pháp an cư chúng con cũng quỳ trước Tam Bảo hướng về Tu Viện Khánh An gửi dục thanh tịnh nương Thầy, nương Tăng để tác pháp tâm niệm an cư. Giây phút ấy thật thiêng liêng nhiều cảm xúc cho một người đệ tử mỗi khi hạ về.

   An cư kiết hạ là nét đẹp truyền thống được đức Phật định chế, chư tổ truyền trì và bao đời chúng tăng tiếp nối cho tới ngày hôm nay. An cư là pháp do Phật định. Vậy nên, cho đến khi nào giới luật còn thì Phật pháp còn. Ngày nào đệ tử Phật còn vâng giữ giới luật, hành trì theo giới luật thì chánh pháp vẫn được thắp sáng. Những năm gần đây, hiện tượng người tu trẻ bị cuốn theo trần cảnh, đắm chìm theo thị hiếu thế gian, phần nào làm hình ảnh đẹp của đạo Phật bị móp méo. Dẫu vậy, ánh sáng thiêng liêng của đạo pháp không vì vậy mà bị mất đi trong trái tim người qui kính Tam Bảo.


   Đạo Phật là đạo thực nghiệm nên sự nhiệm mầu của đạo nằm ở sự nếm trải chứ không phải chỉ ở những vầng quang tán dương, ca ngợi Thế Tôn. Tu tập là một quá trình dài chuyển hóa tâm thức chứ không đơn thuần là sự diễn đạt hào nhoáng mang tính hình thức. Hình thức là phương tiện nội dung là cứu cánh. Mượn ngón tay để thấy mặt trăng, mượn phương tiện để đạt tới cứu cánh. Ngón tay không phải là mặt trăng, phương tiện không phải là cứu cánh. Sống phải có niềm tin vào bản thân, tin vào con đường đức Thế Tôn đã khai sáng thì công phu tu tập khả dĩ đạt được. Chuyên cần gột rửa thân tâm đừng để ngoại cảnh chi phối mới mong khế ngộ Phật pháp.

   Mùa an cư về, thêm một lần nữa cho chúng con cơ hội để thu thúc sáu căn, tránh xa trần cảnh, xông ướp giới luật, tắm mình trong bể pháp để cảm thụ pháp nhủ nhiệm mầu mà Thế Tôn để lại cho đời.

Tuệ Khai

Tin Tức Liên Quan