Thư cảm ơn Về sự phát tâm công đức ủng hộ tiêm vắc xin covid - 19 qua các đợt.

14/06/2021 8:15

Thư cảm ơn

Về sự phát tâm công đức ủng hộ tiêm vắc xin covid - 19 qua các đợt.


Kính bạch quý tôn đức Tăng, Ni

Kính thưa quý Phật tử trong và ngoài nước

Tháng 3/2021, Tu viện Khánh An có phát lời kêu gọi ủng hộ tịnh tài tiêm vắc xin covid-19 đến các hộ nghèo, số tịnh tài nhận được là 303.800.000 vnđ. 

Tháng 5/2021, Tu viện Khánh An tiếp tục phát lời kêu gọi ủng hộ tịnh tài góp phần cùng Giáo hội mua máy trợ thở ủng hộ nhân dân Ấn Độ đang gặp nạn covid-19, số tịnh tài nhận được là 1.343.363.000 vnđ. 

Tổng số tịnh tài 2 đợt nhận được là 1.647.196.000 vnđ. 

Ngày 10/03/2021, Tu viện Khánh An đã kính chuyển đến Ban Trị sự GHPGVN.TPHCM 200 triệu đồng góp phần ủng hộ tiêm vắc xin cho người nghèo.

Ngày 24/05/2021, Tu viện Khánh An đã kính chuyển đến Ban Trị sự GHPGVN.TPHCM 1.2 tỷ đồng góp phần mua máy trợ thở cho nhân dân Ấn Độ.

Ngày 14/06/2021, Tu viện Khánh An đã kính chuyển đến Văn phòng. II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 300 triệu đồng góp phần ủng hộ tiêm vắc xin cho người nghèo. 

Qua 3 đợt, Tu viện Khánh An đã kính chuyển đến Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổng số tịnh tài là 1.700.000.000 vnđ (một tỷ bảy trăm triệu vnđ). 

Số tịnh tài này có được là nhờ sự phát tâm công đức của quý tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử trong và ngoài nước.Tu viện Khánh An vô cùng trân quý và biết ơn tâm đạo  của chư tôn đức liệt quý vị. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ chúng ta thân khỏe, tâm an, thành tựu công đức.

                                                                                                                 

 Ngày 14/06/2021

                                                                                                                         

 Viện chủ 

 

Thích Trí Chơn 





Tin Tức Liên Quan