Lễ cầu nguyện tuần lục thất cố Phật tử Hoa Tâm

20/04/2020 6:37
Sáng nay vào lúc 9 giờ ngày 28/3/ canh tý (20/04/2020), tu viện Khánh An long trọng tổ chức lễ cầu siêu thất thứ sáu cố Phật tử Hoa Tâm, tự Diệu Thảo, thế danh Vũ Thị Thư, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc.


Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn, thầy Thích Viên Nghiêm, trụ trì chùa Giác Châu - Bình Chánh,  thầy Thích Trung  Không, trụ trì chùa Minh Quang - Củ Chi cùng tăng thân tu viện chứng dự. Chị Diệu Nga -  Hoàng Thị Bích Hải  trưởng nữ của Cụ cùng các con cháu cùng về cầu nguyện. 

Lễ cúng Phật do thầy Viên Nghiêm làm sám chủ. 

Sau nghi thức dâng hương, lễ Phật - tổ, đại chúng có 30 phút tọa thiền, sau đó là khóa lễ cúng ngọ.

 
Lúc 10 giờ thầy Trí Chơn cùng quí thầy thực hiện nghi lễ tiến linh cầu chân linh Cụ Phật tử Hoa Tâm sinh về tịnh giới. 
Lúc 11 giờ, tín chủ phát tâm cúng dường trai phạn, sư chú Trung Thắng đại diện tác bạch. 

Thầy Trí Chơn đã thay mặt chư tăng tán thán công đức tín chủ, đồng thời có lời ôn lại công hạnh của cố Phật tử Hoa Tâm. Thầy nói cuộc đời Phật tử Hoa Tâm là một tấm gương sáng, tiêu biểu cho lớp lớp cư sĩ Phật tử hậu học noi theo. Thưở thiếu thời, lúc quê hương rơi vào chiến tranh loạn lạc, Cụ tòng quân kháng chiến; thời kỳ sống làm việc tại Cộng hòa Séc, Cụ là một trong những người đầu tiên định hình nên cộng đồng người Việt tại đây, góp phần cùng một số thành viên thành lập các trung tâm thương mại giúp bà con có công ăn việc làm nơi đất khách quê người;  20 năm cuối cuộc đời, Cụ hướng Phật, thỉnh tăng sang Séc hành đạo, góp phần xây dựng Hội Phật tử, kiến lập các đạo tràng khắp các tỉnh, thành khắp Cộng hòa Séc cho đến ngày nay.

Đối với tu viện Khánh An, Cụ xem đây là chốn đi về mỗi khi hồi hương.Sau lời huấn từ của thầy Viện chủ đại chúng cử hành nghi thức quá đường và thọ trai trong chánh niệm.

Khoá lễ kết thúc vào lúc 12.00 trong niềm hoan hỉ của chư tăng và Phật  tử.

 

BBT Web

Tin Tức Liên Quan