Người Gieo Hạt

20/11/2020 8:56

Thầy đã về Việt Nam 

Pháp thân còn ở lại 

Gian nan thầy không ngại 

Đưa chánh pháp bay xa. 


Lời thầy dạy thiết tha 

Giống lành thầy gieo hạt 

Bi, trí bừng nở hoa 

Rạng ngời bao khuôn mặt .


Tâm thầy là tâm Bụt 

Lòng thầy đầy từ bi

Mang hạnh nguyện xuất ly

Giúp chúng sanh thoát khổ. 


Bao nhiêu người thầy độ 

Vượt thoát khỏi buồn đau 

Sống hoà thuận bên nhau 

Có thương và có hiểu. 


Philadelphia Hoa Kỳ, 20/11/2020


Kính Thầy!

Hai con Tâm Phúc - Tâm Hồng Trong giờ sinh hoạt gia đình Phật tử chùa Giác Lâm  - Philadelphia 

Tin Tức Liên Quan