Lễ rước Giới bổn và truyền giới khất sĩ tại Đại giới đàn Trừng Quang

17/02/2023 9:33
Vào lúc 06 giờ sáng ngày 10/2/2023 tứ chúng Đạo tràng Làng Mai từ các trung tâm thiền tập các nơi đã cung nghinh Hội đồng thập sư nhị bộ quang lâm đến Sân Trời để cung thỉnh Giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa về Giới Trường Thiền Đường Voi Trắng.

Trong không gian tĩnh lặng và trang nghiêm, bốn chúng đã vân tập đầy đủ ở Sân Trời, Thầy Từ Thông đại diện Ban kiến đàn tác bạch cung thỉnh giới bổn về giới trường dưới sự chứng minh của Hội đồng Thập sư Truyền Giới Khất sĩ nam và nữ.

Ban kiến đàn đã cung an chức sự Hội đồng Truyền giới Khất sĩ nam cung thỉnh Hòa thượng Thích Giác Quang (chùa Bảo Lâm - Huế) làm thầy truyền giới tỳ kheo; Hòa thượng Thích Minh Nghĩa (chùa Giác Nguyên - TPHCM) và hoà thượng Thích Bảo Nghiêm (chùa Bằng A - Hà Nội) làm thầy Yết ma; Hòa thượng Thích Nguyên Minh (chùa Kim Sơn - Khánh Hòa) và hòa thượng Bửu Chánh (chùa Phước Sơn - Đồng Nai) làm thầy Giáo thọ; 7 vị tôn chứng cung thỉnh: HT. Thích Tâm Đức, HT Thích Minh Thành, (TPHCM) TT Thích Tiến Đạt, TT Thích Tâm Thuần (Hà Nội) TT Thích Giác Không (Khánh Hòa), TT Thích Trí Chơn (TPHCM) và TT Thích Thanh Huân (Hà Nội). TT Thích Chân Từ Thông làm điển lễ.

Thay mặt hội Đồng truyền giới, hoà thượng đường đầu Thích Giác Quang tuyên bố khai mạc đại giới đàn “Trừng Quang”. Ngài khuyến tấn các giới tử nên hết lòng cầu khẩn giới pháp, thực tập an trú trong chánh niệm trong mọi phút giây của đại giới đàn để có được năng lượng tươi mát mà bước vững chải trên con đường cao rộng - con đường của các bậc đại nhân, làm người kế thừa giáo pháp của chư Phật, chư Tổ.

Vào lúc 9h tại giới trường, Hội đồng Thập sư khất sĩ nam đã truyền giới cho 19 giới tử nam chí thành thọ nhận giới pháp tu tập, cầu tiến trên lộ trình tâm linh, trọn đời phạm hạnh theo giới pháp đã thọ.

Sau khi các giới tử đã cầu thọ giới pháp, các thầy tôn chứng đã trực tiếp trao Y và Bát cho các giới tử trong khi chuông trống bát nhã vang lên đánh dấu khoảnh khắc các vị khất sĩ tân học được khoát lên mình tấm y giải thoát và bình bát - hai pháp khí gắn liền với cuộc đời của một khất sĩ.

Vào lúc 5g sáng hôm sau, ngày 11/02/2023, Đại giới đàn đã làm lễ truyền giới cho 38 giới tử nữ dưới sự chứng minh truyền giới của cả hai Hội đồng Thập sư khất sĩ nam và khất sĩ nữ.


Hội đồng Truyền giới khất sĩ nữ cung thỉnh NT. Thích Nữ Thích Nữ Tịnh Nguyện (chùa Phước Hải TPHCM) làm thầy truyền giới tỳ kheo ni; NT. Thích Nữ Lưu Phong (chùa Kiều Đàm TPHCM) làm thầy yết ma, NT. TN Chân Như Minh và NS. TN Chân Như Ngọc làm thầy Giáo thọ ; 7 vị tôn chứng cung thỉnh : NT. TN Chân Như Huy , NT. TN Chân Từ Nhu, NT. TN Chân Không, NS. TN Hương Nhũ, NS. TN Chân Đoan Nghiêm, SC. TN Chân Tuệ Nghiêm, SC. TN Chân Đức Nguyên. Ni sư Chân Định Nghiêm làm điển lễ

Các giới tử tăng và ni kỳ này có một số vị đến từ Hoa Kỳ, Ý, Đức, Pháp, Indonesia… vì vậy ngày truyền giới thứ hai được thực hiện bằng song ngữ Anh Việt.

Viên mãn lễ truyền giới, thầy Chân Pháp Anh (trụ trì tu viện Vườn Ươm - Thái Lan và thầy Chân Pháp Hữu (trụ trì chùa Pháp Vân- Làng Mai Pháp) cùng các giới tử đã làm lễ tạ giới sư.

Được biết buổi chiều cùng ngày, bốn chúng Làng Mai sẽ được giao lưu với Chư tôn đức giới sư và sáng ngày mai (11/02/2023), Tăng thân Làng Mai sẽ tổ chức lễ đặt đá xây dựng thiền đường và kỷ niệm 10 năm thành lập tu viện Vườn Ươm tại Sân Trời.

Tuệ Tâm


Một số hình ảnh ghi nhận khác:
Tin Tức Liên Quan