THỜI KHÓA KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN NĂM 2024 (ĐỢT 1)

13/06/2024 12:41

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử và đồng bào yêu mến đạo Phật, trong mùa An cư Kiết hạ PL.2568 - DL.2024 Tu viện Khánh An có tổ chức các buổi học giáo lý với sự chỉ dạy của thầy Viện chủ vào lúc 8h15 các thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Tu viện Khánh An kính mời quý Phật tử trở về tham gia lớp học và dự các thời khóa tu học.

Trân trọng!

Tin Tức Liên Quan